Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

4e zondag van de Advent jaar A 2016

Doe mee!

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

Wegsturen of trouwen?

Matteüs 1,18-24
Op de vierde adventszondag gaan we terug in de tijd. We verwachten de komst van het kindje Jezus op deze wereld en horen Matteüs vertellen hoe wonderlijk de geboorte van Jezus was.

Uithuwelijken
In die tijd was het heel normaal om uitgehuwelijkt te worden. Vanaf het moment dat de afspraken tussen de families gemaakt waren, behoorde een vrouw al aan een man toe. Pas na de huwelijkssluiting gingen mensen samen wonen op de plek waar de man woonde. Matteüs vertelt dat Maria zwanger werd nadat haar hand al vergeven was maar voordat ze getrouwd was. Dat was een groot schandaal. Dit schandaal kon echter nog een beetje in de kiem gesmoord worden. Als Jozef in het geheim het huwelijk af zou zeggen zou Maria niet slecht bekend komen te staan. Ze zou dan kunnen trouwen met de vader van het kind. Voor die tijd was dit een groots gebaar van Jozef. Zijn mannelijke eer was immers behoorlijk gekrenkt. Hij had zelfs om steniging van Maria kunnen vragen. Jozef wordt, door te vermelden dat hij uit de geslachtslijn van David komt, ook als een groot man neer gezet. Uit welke familie je komt was van groot belang. Als afstammeling van koning David komt hij uit een van de beste families waar je maar van af kunt stammen.

jozef droomtJozef overweegt dus de stappen die hij kan nemen, de doodstraf eisen vanwege overspel of in stilte de verloving verbreken en Maria de kans geven met een schone lei te beginnen. Dan krijgt hij een droom waarin een engel verschijnt. De voorspelling die de engel in de droom noemt komt uit het bijbelboek van de profeet Jesaja. In Jesaja wordt de voorspelling ook gedaan aan een afstammeling van David. Het verschil is alleen in dat in Jesaja staat dat een ‘jonge vrouw’ een kind zal baren, en hier wordt in het Nederlands het woord ‘maagd’ gebruikt. Meestal werden vrouwen al op jonge leeftíjd uitgehuwelijkt en het zou kunnen dat het woord maagd en jonge vrouw in die tijd ongeveer gelijk waren.

De naam van het Kind
Het gaat hier echter vooral om de naam van het kind dat geboren zal worden, Immanuel. In Jesaja wordt met de naam Immanuel uitgedrukt dat God bij de mensen is. Dat is ook in onze evangelielezing het belangrijkste. God is betrokken bij deze gebeurtenissen.
Er wordt nog een tweede naam genoemd. Uiteindelijk krijgt de boreling de naam Jezus. De naam Jezus betekent JHWH bevrijdt of redt. JHWH is de Godsnaam, die uitgesproken werd als Adonai, wat Heer betekent. Men mag en kan de naam volgens de traditie niet uitspreken, vandaar dat de klinkers hier altijd ontbreken.
Jezus was in die tijd een gangbare jongens naam. De cultuur schreef voor dat de mannen de naam van het kind kiezen.

Artikelen in dit thema 4e zondag van de Advent jaar A 2016