Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Psalm 130 is een bedevaartspsalm, een psalm van de opgang naar Jeruzalem.
We zijn er bijna.

Psalm 130 We zijn er bijna

Psalm 130 is een bedevaartpsalm tussen vele andere bedevaartsliederen, een psalm van de opgang, zoals er letterlijk staat in het Hebreeuws. Immers, de tempel, Jeruzalem lag op een hoogte: om er te komen moest je klimmen. Je kan je zo voor stellen, dat de bedevaartgangers, vermoeid van een lange reis, allang uitgepraat met hun reisgenoten, door het vermoeide klimmen stil gevallen, als vanzelf gingen nadenken over hun leven terwijl ze af en toe een blik omhoog wierpen, naar het doel daar hoog in de verte. Het doel is het huis van God, van JHWH, zoals God maar liefst acht keer wordt aangesproken in de psalm. Of misschien kan je nog beter zeggen: het doel is een ontmoeting met God zelf. Maar, is de grote vraag van de psalmist, ben ik die ontmoeting wel waard? 

uit de diepte ps 130 manuscriptSommige mensen, in het verleden klein gehouden door opvoeders met lange zondenlijsten zijn een beetje allergisch voor die vraag. Begrijpelijk. Een ongezond en ongebreideld schuldgevoel is schadelijk voor je ziel en voor je relatie met God. Maar een gebrek aan zelfkritiek ontneemt je de mogelijkheid om te leren van je fouten en houdt je net zo goed klein. Een goede balans is nodig.

Gelukkig is deze psalm een voorbeeld van evenwicht, bijna letterlijk: vraagt in vers 2 de bidder aan God om te luisteren, uit vers 5 blijkt ook het omgekeerde verlangen om naar God te luisteren, er is sprake van een dialoog. Op de zonden in vers 3 volgt onmiddellijk de vergeving in vers 4 die nog eens wordt bekroond door de genade en bevrijding in vers 7.  En centraal in vers 5 en 6 staat de hunkering naar contact met God, de ziel verlangt naar Gods woord en Gods verschijning. 
Een mooie psalm om mee te nemen deze twee laatste weken naar Pasen. We zijn er bijna, maar voor we aan kunnen komen hebben we nog iets te overdenken! 

Psalm 130,1-8

Antifoon: De Heer is steeds barmhartig, zijn genade opbeperkt. 

Uit de diepte roep ik, Heer, 
luister naar mijn stem.

Wil aandachtig horen 
naar mijn smeekgebed.

Als Gij zonden blijft gedenken, 
Heer, wie houdt dan stand?

Maar bij U vind ik vergeving, 
daarom zoekt mijn hart naar U.

Op de Heer stel ik mijn hoop, 
op zijn woord vertrouw ik.

Gretig zie ik naar Hem uit, 
meer dan wachters naar de ochtend.

Meer dan wachters naar de ochtend 
hunkert Israël naar Hem.

Want de Heer is steeds barmhartig, 
zijn genade onbeperkt.

Hij zal Israël verlossen 
van zijn ongerechtigheid.

Kunst - Standbeeld van de psalmen van de opgang 

maalot dani karavan psalmen van de opgang keulen heinrich bollpleinOp het Heinrich Böllplein in Keulen staat een beeld dat de kunstenaar Dani Karavan heeft gemaakt van de zogenaamde opgangspsalmen.  Karavan is geboren in Tel Aviv in 1930. Zijn werk valt onder de stroming Land-Art. In het beeld is de opgang duidelijk herkenbaar. 
Ma´alot,  Köln, Altstadt-Nord, Heinrich-Böll-Platz