Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

1e zondag van de Advent jaar B 2020

Hoe God met mensen omgaat

Opening

De kinderwoorddienst gaat beginnen. Hier is informatie te vinden over de aankleding van de ruimte, de beginopstelling en hoe de overgang gemaakt kan worden tussen de viering in de kerk en de samenkomst in de kinderwoorddienst. 

Dat kan een klein ritueel zijn, een symbool of een kijktafel die van te voren neergezet wordt. Het thema van de bijeenkomst zal hier al aangeduid worden.

Mini-viering voor thuis, Advent 1

Omdat er geen of heel beperkt kerkdiensten zijn i.v.m. het corona-virus, maakten we op basis van ons adventsproject Hoe God met mensen omgaat, een kleine viering die je thuis als gezin kunt houden. Zo kun je samen toeleven naar Kerstmis. 

Mini-viering 29 november 2020 eerste zondag van de Advent

adventskrans 1 001Ga samen aan tafel zitten rond de adventskrans, (hoe je die maakt lees je bij de Extra's), of zet vier kaarsen neer.

• Steek de eerste kaars aan en zing/bid samen:
Een groene krans, vier kaarsen,
want Kerstmis komt in zicht.
Het wordt steeds minder donker,
dus zie je steeds meer licht.

De eerste kaars mag branden;
veel licht geeft dat nog niet.
Maar donker is het niet meer,
er is hoop in het verschiet. Refrein

(de notenbalken zijn te vinden bij de Extra's)

• Elke week denkt een kunstenaar, op basis van de eerste lezingen van de zondag met ons na over God. De kunstenaar van deze week is een beeldhouwer. Hij of zij denkt na over hoe God met mensen omgaat, en probeert daar een kunstwerk van te maken. De beeldhouwer vertelt:

de beeldhouwer 1e advent klein'Ik ben kunstenaar. Beeldhouwer zoals jullie misschien al vermoeden. Ik zoek altijd iets wat me kan inspireren om mijn kunstwerken te maken.
Nu heb ik een oude Bijbel, die al jaren in de kast staat. Hij is van mijn oma geweest. Een tijdje geleden dacht ik, laat ik er eens in gaan lezen. Meestal lees ik de verhalen over Jezus in het Nieuwe Testament want daar ben ik dol op. Maar nu dacht ik, ik probeer eens wat van de profeet Jesaja!
Nou, dat was best lastige kost, hoor! Luister maar!' 

• Lees dan onderstaande navertelling:

U bent toch onze Vader, God? (Jesaja 63,16c-17,19c+64,1-7)

Het volk van God woonde in een ver en vreemd land. De mensen voelden zich daar helemaal niet thuis. Alles was anders, het land, het weer, de taal, het eten. Zelfs God leek ver weg. Als ze heel eerlijk waren wisten de mensen ook wel dat dat hun eigen schuld was. Ze dachten niet zo vaak meer aan God. Het leek wel of ze een muurtje om hun eigen hart hadden gebouwd. En toch, toch verlangden ze heel erg naar God. Ze hadden grote spijt dat ze God zo lang in de steek hadden gelaten. Eén van hen vond mooie woorden om dat tegen God te zeggen. Hij heette Jesaja. Hij begon te bidden:

“God, U bent toch onze Vader?
U heeft ons steeds verlost uit alle ellende.
Hoe kon U dan zo maar toekijken toen wij bij U wegliepen?
Kon het U niets schelen dat we een muurtje om ons hart bouwden? de beeldhouwer 1e advent klein
Het lijkt wel of U en wij nooit van elkaar hebben gehouden.
Kunt U niet de hemel openscheuren en weer naar ons toe komen?

Als U komt God, dan hopen wij dat U goede mensen zult vinden.
U bent terecht heel boos, want we hebben verkeerde dingen gedaan,
We waren niet eerlijk tegen elkaar en vergaten U helemaal.
Maar U bent toch onze Vader?
U hebt ons toch gemaakt, geboetseerd uit de klei?
Kunt U niet de hemel openscheuren en weer naar ons toekomen?"

• Na de navertelling neemt de beeldhouwer weer het woord:

'Weet je, die tekst inspireerde mij. Ik zag voor me hoe God er altijd is voor mensen. Ook al sluiten wij soms ons hart voor God en bouwen we er een muurtje omheen, toch wil God ons weer een kans geven. Oprecht spijt maakt dat God ons vergeeft. Net als een vader zijn kind zal vergeven. God is onze Vader en Hij ziet ons als zijn kinderen. Hij heeft ons gemaakt naar zijn beeld.
En ja… toen wist ik het!
Ik had opeens wel drie ideeën voor een kunstwerk. Ik had het idee om een hart te maken met een muurtje eromheen. Maar de muur is een stukje open of ik kan er een deur in maken, zodat ik God altijd binnen kan laten. Of ik kan een vader maken met een kind. Of ik maak gewoon een groot hart, als teken dat God een groot hart heeft en ons vergeeft.

• Praat er met elkaar over door:

- Jesaja is een profeet, wat is dat eigenlijk? (een profeet is iemand die dicht bij God staat. Hij weet wat God wil en praat namens God en hij helpt mensen om te weten wat ze moeten doen)
- Jesaja vraagt aan God 'U bent toch onze Vader?' Welke eigenschappen horen er bij een vader? Denk aan je eigen vader of opa. Heeft God die eigenschappen ook?
- 'God bij je voelen.' Hoe is dat? (zowel voor ouders als kinderen een heel persoonlijke vraag!)
Jesaja zegt dat mensen een muurtje om hun hart gebouwd hadden. Ze lieten God niet toe. Wat zou je kunnen doen om dat muurtje af te breken? (Alle antwoorden zijn goed, denk aan bidden, praten met God, aardig proberen te zijn.)

• Zing samen het liedje: Hoort hoe God met mensen omgaat

Hoort hoe God met mensen omgaat hoort hoe god met mensen omgaat noten
hoe Hij onze zoektocht ziet
en ons daarom tegemoet komt
zo ons nieuwe kansen biedt.

Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij onze harten raakt
en de spijt hoort in ons bidden
omdat Hij ons heeft gemaakt.

Bid samen een gebedje:

Lieve God,

Wij bouwen soms een muurtje om ons hart
en laten U niet binnen.
We vergeten dat U er altijd bij voor ons wilt zijn
en denken het wel allemaal zelf te kunnen.

Maar dan opeens merken wij, biddendkind
vaak als we het moeilijk hebben of verdrietig zijn,
dat we U vergeten zijn,
en voelen we spijt.
We willen heel graag de deur naar ons hart weer open zetten.

En dan zal blijken dat u een Vader bent,
die óns nooit vergeet.
Die van ons houdt hoe dom we ook zijn.
U bent als een vader zijn kind omarmt
als het terug komt.
Uw hart is groter dan groot
en staat open voor iedereen.

Dank U God, voor de Vader die U bent.
We bidden ook voor .... 


• Sluit af met het bidden van het Onze Vader

Onze Vader,
die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Amen

• De adventskaars mag nog even blijven branden.
We wensen jullie een fijne adventzondag!

Extra: Knutsel

De beeldhouwer heeft wat voorbeelden genoemd van wat hij in gedachten had om te maken, zoals een vader met kind, een groot hart, een hart met een muurtje.

hartjes van kleiMaar misschien hebben jullie ook eigen ideeën gekregen na het gesprek. Ga met klei aan de gang om een beeld van God te maken. Hoe kun je laten zien dat God er altijd voor je is?

Nodig:

• klei, kleimatje, kleigereedschap of vormpjes 
 

  

Artikelen in dit thema 1e zondag van de Advent jaar B 2020