Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Vijfde zondag van Pasen jaar C

Houd van elkaar!

zondag 19 mei 2019

Welkom op Kinderwoorddienst! Deze site wil u van dienst zijn met voor elke zondag verschillende onderdelen om een kinderwoorddienst mee op te bouwen.
Klik op de rubriek-knoppen of op de tegels onder de inleiding om de uitwerkingen te zien. Veel plezier!

kring van mensenDeze week horen de kinderen in het Evangelie van Johannes dat Jezus een oproep doet om van elkaar te houden! Dat klinkt kinderen wellicht heel vanzelfsprekend in de oren. Maar de kinderen zullen ook herkennen dat het best moeilijk is om altijd van elkaar te houden. Door samen met de kinderen een aantal situaties te bedenken waarin ‘houden van’ moeilijk kan zijn (als je boos bent op iemand, of iemand gemeen tegen je heeft gedaan) ontdekken ze dat houden van soms helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Moet je houden van een pestkop of van iemand die andere mensen vervelende dingen aandoet?

De Bijbel laat zien dat Jezus dat wel kan! Judas verraadt Hem en Petrus ontkent dat hij Jezus kent. En toch houdt Jezus van hen. Het is de kern van ons geloof: dat je goed wilt doen, dat je van mensen wilt houden en dat je daar je uiterste best voor doet. Dat mag best moeite kosten en je mag ook fouten maken, als je het maar steeds opnieuw blijft proberen. Dat is de opdracht die Jezus ons nalaat; zijn testament!

 

We beginnen met het kijken naar de bekende Liefde is... plaatjes. Waar zou het toch over gaan vandaag?

Evangelielezing: Johannes 13,31-33a+ 34-35
Eerste lezing NT: Handelingen 14,21-27
Tweede lezing NT: Apocalyps 21,1-5a

Er is deze zondag geen lezing uit het Oude Testament.

Bidden wij
om een wereld
vol liefde,
vol vrede.

Kan dat, van elkaar moeten houden? En hoe moet dat dan met mensen van wie je niet houdt?

Alles wat Jezus belangrijk vond kan je samenvatten in het ene zinnetje: Houd van elkaar. Je zou dit het Testament van Jezus kunnen noemen.

Samen zingen over de liefde.

Als je geen liefde hebt voor elkaar,
vallen de dromen in duigen.
Dromen van vrede worden niet waar,
kwaad is niet om te buigen.

Hier vindt u wat voorbeelden van posters, om te gebruiken bij de opening en de verwerking.

Met de bekende Liefde is... plaatjes als voorbeeld maken de kinderen een eigen poster.

Een liedje van Elly en Rickert

Er is Eén die jou kent
Eén die jou kent
Kom maar gewoon
Kom maar gewoon
Zoals je bent

'Heb elkaar lief, zoals Ik jullie heb liefgehad.' Met deze woorden stuurt Jezus zijn leerlingen de toekomst in.