Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Vijfde zondag van Pasen jaar C

Houd van elkaar!

Een nieuwe liefde

Johannes geeft aan het begin van het dertiende hoofdstuk zelf de context aan waarin Jezus de woorden “jullie moeten elkaar liefhebben” uitspreekt. Er staat: ‘Het was kort voor het pesachfeest. Jezus wist dat Zijn tijd gekomen was en dat Hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die Hem in de wereld toebehoorden lief, en Zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan.‘ (Joh. 13,1 Nieuwe Bijbel Vertaling).

voetwassing koderJezus toont deze liefde door als een dienaar de leerlingen hun voeten te wassen, het brood te breken en de wijn te drinken. Judas vertrekt om Jezus te verraden. Daar begint de passage van het Evangelie voor deze zondag.

Ondanks dat Jezus weet dat Judas hem zal verraden, spreekt Hij niet over wraak of haat, maar praat Hij over liefde en geeft Hij de opdracht aan de leerlingen om van elkaar te houden. Dienstbaarheid en vergeving tot het uiterste, die zich uiten in Zijn overgave om te sterven. Zijn dood zal geen einde zijn, maar een begin. Hij zal weer opstaan uit de dood om de woorden ‘houd van elkaar’ kracht bij te zetten. Ondanks verraad, verloochening of wat wij mensen ook uithalen. Haat en wraak is niet het wapen waarmee wij moeten strijden: dat is de liefde!

Liefde als gebod: jullie moeten van elkaar houden. Is dit een nieuw gebod? Ja, want deze liefde draagt het kenmerk van de voetwassing in zich: liefde die voortkomt uit, en zich toont in dienstbaarheid. Deze nieuwe liefde vindt haar oorsprong in de liefde tussen Jezus en Zijn Vader. Deze liefde maakt alles nieuw: mensen veranderen, de loochenaar Petrus wordt de navolger, de verspreide groep van leerlingen wordt een levende gemeenschap. Deze nieuwe liefde is kern van de christelijke leer. ‘Heb elkaar lief’ is een oproep aan ons om zo het verschil te maken in ons leven, en in de wereld. Daar mag je als christen aan herkend worden.

Artikelen in dit thema Vijfde zondag van Pasen jaar C