Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Vijfde zondag van Pasen jaar C

Houd van elkaar!

Bijbel

Hier vind je een navertelling van de evangelielezing van deze zondag.
De andere lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament worden vermeld.
De verwerkingen zijn gebaseerd op het Evangelie.

Navertelling Johannes 13,31-33a+34-35

De bijbelvertelling uit de (Samenlees)Bijbel in Gewone Taal is heel geschikt om te lezen. De passage is kort en de boodschap komt er helder in naar voren: “Houd van elkaar!” Voor de kleinere kinderen kan de navertelling gekozen worden.

Een nieuwe regel

Johannes is een vriend van Jezus. Hij hoort bij de leerlingen van Jezus. Ze leren veel van hem. Johannes vindt het zo geweldig, wat Jezus hen leert, dat hij besluit om het allemaal op te schrijven. Maar dat is nog niet zo gemakkelijk ontdekt Johannes. Jezus zegt vaak dingen, waar een boodschap in zit. Je moet er over nadenken en over praten met elkaar om die boodschap te ontdekken. Gelukkig kunnen ze Jezus nu nog vragen stellen, als ze het echt niet goed snappen. Dat vindt Jezus helemaal niet erg.
Alles wat Johannes heeft opgeschreven in zijn schrift, noemen we het Evangelie, de Blijde Boodschap, van Johannes.
godliefdeVandaag schrijft Johannes dat Jezus tegen zijn leerlingen zegt: “Ik zal nog maar kort bij jullie zijn. Daarom geef Ik jullie een nieuwe regel. Een erg belangrijke regel. Jullie moeten van elkaar houden! Jullie moeten net zo van elkaar houden als Ik van jullie heb gehouden. Dan zal iedereen die jullie tegenkomt kunnen zien dat jullie Mijn leerlingen zijn.”

Dit is het Woord van God.
Kinderen: Wij danken God.

Artikelen in dit thema Vijfde zondag van Pasen jaar C