Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Derde zondag van Pasen jaar C

Niet opgeven!

Welkom op Kinderwoorddienst! Deze site wil u van dienst zijn met voor elke zondag verschillende onderdelen om een kinderwoorddienst mee op te bouwen.
Klik op de rubriek-knoppen of op de tegels onder de inleiding om de uitwerkingen te zien. Veel plezier!

vissen vangenDe leerlingen lijken na Pasen de draad van hun leven weer op te pakken alsof er niets gebeurd is. Wanneer ze na een nacht vissen terugkomen met lege netten vraagt een vreemde hen om vis. Hoewel ze Jezus nog niet herkennen, proberen ze nog een keer om vis te vangen. Waarom doen ze dat? Hebben ze de afgelopen drie jaar soms van Jezus geleerd dat je in je zorg voor anderen een stap verder moet gaan dan je aanvankelijk van plan was? Het brengt hen een onverwachte vangst op, maar vooral onverwachte inzichten. Iets voor een ander doen blijkt wonderen te bewerkstelligen. 

Petrus speelt vandaag een belangrijke rol. Nadat hij Jezus driemaal verloochend had vlak voor zijn kruisdood, krijgt hij nu driemaal de vraag van Jezus: "Simon, heb je Mij lief?" Wanneer Petrus driemaal bevestigend antwoordt, krijgt hij telkens de opdracht om Jezus' schapen te hoeden. Zo leert Petrus, en wij met hem, dat je fouten je niet ongeschikt maken om met Jezus op weg te gaan. In deze kinderwoorddienst kunnen de kinderen ontdekken dat je niet perfect hoeft te zijn om met Jezus mee te doen! Integendeel, Jezus wil juist jou aan het werk hebben, met al je ervaringen en al je goede en minder goede kanten.

Evangelielezing: Johannes 21,1-19
Eerste lezing NT: Handelingen 5,27b-32+ 40b-41
Tweede lezing NT: Apokalyps 5,11-14

Er is deze zondag geen lezing uit het Oude Testament.

God, wilt U ons helpen als we proberen goede leerlingen van Jezus te zijn?

Maak visjes die laten zien wat je kunt doen om Jezus na te volgen.

Praat met de kinderen over Petrus. Wat kunnen we van hem leren?

Een liedje om in twee groepen te zingen.

Een spelletje om te zien hoe snel je visser van mensen kunt zijn.

en toch, zomaar ineens verandert het...

De derde zondag van Pasen is zondag Jubilate. De vreugde van Pasen begint echt door te dringen.

Laat elk kind een visje versieren en er wat opschrijven.

We focussen deze kinderwoord-dienst op Petrus. Voor hem gebeurt er aan het Meer van Tiberias iets heel bijzonders.