Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Derde zondag van Pasen jaar C

Niet opgeven!

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

Zondag Jubilate

De derde zondag van Pasen is zondag Jubilate. De naam is afkomstig van het eerste woord van de antifoon van de Psalm van deze zondag (Psalm 66). De vreugde van Pasen begint echt door te dringen. Tijdens de paaszondagen komen de eerste en tweede lezing steeds uit het boek Handelingen en het boek Openbaring. Zo worden wij erop gewezen wat de opstanding van Jezus teweeg heeft gebracht in mensenlevens. 

De lezing van deze zondag is het hele laatste hoofdstuk van het Johannesevangelie. Dit hoofdstuk is een soort toetje, aanvankelijk was hoofdstuk 20 het slot van dit Evangelie.

In de eerste verzen van het verhaal lijkt het even of de cirkel rond is. Want na alle ellende en inspanningen in Jeruzalem vinden we de leerlingen weer terug thuis, bij de netten, in Galilea aan het meer van Tiberias. Ze lijken de draad van hun leven weer op te pakken alsof er niets gebeurd is. Ooit werden de vissers bij de netten vandaan geroepen om mensenvissers te worden, nu zijn ze weer terug bij de boot, een ervaring rijker en een illusie armer. 

brood wijn visMaar ... dat blijkt niet zo erg te zijn als het lijkt. Ze zijn inderdaad verlost van hun illusie dat Jezus Israël zou bevrijden van de Romeinen. In plaats daarvan hebben ze Jezus leren kennen zoals Hij werkelijk is. En die ervaring blijkt hen vandaag verder te brengen dan we aanvankelijk dachten. Want ze doen iets wat ze eerder nooit gedaan zouden hebben. Ze komen na een nacht vissen terug met lege netten. Maar dan, als een vreemde hen om vis vraagt – ze herkennen Jezus niet - proberen ze nog een keer om vis te vangen. Hoewel het overdag is en de vissen zich dan verstoppen in het diepere water, waar ze niet bij kunnen met hun netten, wagen ze het toch nog een keer. Waarom doen ze dat? Hebben ze de afgelopen drie jaar soms van Jezus geleerd dat je in je zorg voor anderen een stap verder moet gaan dan je aanvankelijk van plan was? Het brengt hen onverwachte vangst op, maar vooral onverwachte inzichten. Iets voor een ander doen blijkt wonderen te bewerkstelligen.

Op de avond voor Jezus' kruisdood had Simon Petrus Jezus driemaal verloochend. Vandaag vraagt Jezus hem driemaal: “Simon, heb jij Mij lief?” Simon antwoordt driemaal bevestigend en krijgt telkens de opdracht: “Hoed mijn schapen.“ Een visser wordt een schapenhoeder. Zo leert Petrus, en leren wij met hem, dat je fouten je niet ongeschikt maken om met Jezus op weg te gaan. Integendeel, Jezus wil jou aan het werk hebben, met al je ervaringen en al je goede en minder goede kanten.
In de eerste lezing uit Handelingen horen we hoe de leerlingen van Jezus inmiddels zijn gegroeid in hun geloof. Ze zijn niet angstig of onzeker meer. Niemand hoeft hen te vertellen wat ze moeten doen, ze gehoorzamen alleen God nog maar. Ze geven het niet op, ondanks alle tegenwerking.

Artikelen in dit thema Derde zondag van Pasen jaar C