Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

2e zondag van de veertigdagentijd jaar B 2021

Je geloof voeden

zondag 28 februari 2021

Opening

De kinderwoorddienst gaat beginnen. Hier is informatie te vinden over de aankleding van de ruimte, de beginopstelling en hoe de overgang gemaakt kan worden tussen de viering in de kerk en de samenkomst in de kinderwoorddienst. 

Dat kan een klein ritueel zijn, een symbool of een kijktafel die van te voren neergezet wordt. Het thema van de bijeenkomst zal hier al aangeduid worden.

Mini-viering voor thuis - 2e zondag van de veertigdagentijd

Voorlopig gaan veel kerkdiensten niet door i.v.m. het coronavirus. Daarom maakten we een kleine viering, die aansluit bij het 40 dagenproject ‘Ik ben de wijnstok’ en die je thuis als gezin kunt houden. Zo kun je samen stilstaan bij alles wat er gebeurt en hoop vinden in de woorden van God.

Mini-viering 28 februari 2021

Ga samen aan tafel zitten rond een lichtje,
dit kan een gewone kaars zijn of een waxinelichtje. 

Leg de viltdoek (als u deze zelf gemaakt heeft) of de tekening van de tweede zondag erbij. (zie de Extra's bij de kinderwoorddienst),
Zet een potje met aarde in jullie midden en leg er zaadjes of gewortelde stekjes bij.


lichtje coronavirus IMG 7009

Steek het lichtje aan en zing/bid samen:

 

Lied: Ik ben de wijnstok ik ben de wijnstok noten

Ik ben de wijnstok,
mijn Vader de wijngaardenier.
Gij zijt de ranken,
dus blijft in Mij, Ik blijf in u,
dan vindt Hij vruchten hier.
Zingt voor de Vader de wijngaardenier;
dus blijft in Mij, Ik blijf in u,
dan vindt Hij vruchten hier.

 

 

Plant samen voorzichtig de zaadjes of stekjes. Bespreek wat er nodig is om de plantjes goed te laten groeien.

• Lees dan het verhaal uit het Evangelie van Marcus 8,2-10 uit de Bijbel of lees de navertelling.
De evangelielezing van vandaag vertelt dat Jezus met drie vrienden gaat bidden op een berg. Daarboven op die berg hebben ze een wonderlijke ontmoeting. Het is een ontmoeting die Jezus doet groeien.

Steun uit de hemel

Drie leerlingen zijn heel speciaal voor Jezus. Ze heten Petrus, Jakobus en Johannes. Op een dag neemt Jezus alleen deze drie mee naar een hoge berg. Ze klimmen met z’n vieren de berg op. Verder is er niemand. Het is er doodstil. Alleen de vogeltjes hoor je.
Boven op de berg zien de drie leerlingen dat er iets met Jezus gebeurt. Hij wordt helemaal anders. Hij straalt! Zijn kleren zijn spierwit. Zo wit kan je op de hele wereld nergens vinden. Plotseling staan er ook nog twee mannen naast Jezus. De leerlingen weten wel wie dat zijn. De ene is de profeet Elia. De ander is Mozes. Twee vrienden van God, over wie Jezus veel praat. Ze zijn een groot voorbeeld voor hem. Mozes en Elia spreken met Jezus. De leerlingen kijken met open mond toe.

transfiguratieEen beetje ademloos zegt Petrus tegen Jezus: “Rabbi, het komt goed uit dat wij drieën hier zijn. Nu kunnen we drie tenten opzetten, eentje voor U, één voor de profeet Elia en één voor Mozes.” Eigenlijk kletst hij maar wat, want de drie vrienden snappen helemaal niets van. Wat gebeurt hier? Het is nog niet afgelopen. Opeens komt er een wolk. Die wolk lijkt Jezus wel te omhelzen, met Mozes en Elia erbij. Dan klinkt er een stem, uit die wolk. De stem zegt: “Jezus is mijn Zoon. Ik houd veel van Hem. Luister naar Hem.”
De drie vrienden kijken om zich heen, en plotseling is alles weer gewoon. Elia en Mozes zijn verdwenen. Ze zijn weer met Jezus alleen. “Kom, we gaan”, zegt Jezus. Terwijl ze de berg aflopen zei Hij: “Jullie mogen aan niemand vertellen wat jullie hebben gezien. Pas als Ik opgestaan ben uit de dood mag je het aan andere mensen vertellen.”

De drie vrienden praten er daarom nooit met iemand anders over. Alleen met elkaar. Maar ze snappen er niet veel van. Vooral dat ‘opstaan uit de dood’ vinden ze buitengewoon vreemd.

Praat met elkaar door over het verhaal 

Jezus haalde zijn geestelijke voeding uit de Hebreeuwse Bijbel. De verhalen van en over bijbelse figuren zoals de profeten steunden Jezus en maakten dat Hij groeide in zijn geloof.
- Vraag aan elkaar of het wel eens is opgevallen hoe vaak Jezus spreekt over mensen uit de Hebreeuwse Bijbel? Helaas wordt dit vaak niet vermeld in de kinderbijbels die we lezen. Maar Jezus praat eigenlijk heel erg veel over de mensen uit de Schrift. Bijbelverhalen ondersteunden niet alleen het geloof van Jezus maar ook ons geloof wordt erdoor versterkt.
- Hebben jullie ook een verhaal uit de Bijbel dat je helpt om te groeien? En misschien ook wel een ander verhaal.
- Blader eens door jullie eigen kinderbijbel. Welk verhaal is mooi? En waarom? Vertel elkaar wat dit verhaal voor jou speciaal maakt.

Zoals wij leren van de verhalen, leerde Jezus ook uit de verhalen. Ze waren voor Hem en zijn voor ons een steun voor ons geloof.

wijnstok num 1Pak de afbeelding van de wijnstok van vorige week erbij. We kunnen de afbeelding nu verder opbouwen met wat de wijnstok allemaal kan voeden: water, mest, wormpjes, koffiedrab. (NB laat de zon nog even weg, die komt later heel uitgebreid aan bod) 2e zondag water en begin van de rank komt opLeg nieuwe stukjes vilt op de afbeelding die de groei van de wijnstok stimuleren, of teken op de afbeelding van alles wat de groei bevordert. Je kan ook een stok naast de wijnstok zetten om hem te steunen bij het naar boven groeien. Laat ook de wijnstok zelf iets verder omhoog groeien.

 

Kijk samen tot slot als inleiding op jullie gebed het grappige liedje 'Ik bid' van Herman Boon.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Bid samen een gebedje
Lieve God,
Jezus nam steeds de tijd voor U.
Hij ging vaak naar een eenzame plaats
of klom een hoge berg op
om met U te praten.
Ook kende Hij alle mooie verhalen
over U en uw mensenvrienden,
zoals Elia en Mozes, David en Abraham.
Al die mensen werden ook zijn vrienden.
Help ons om ook een goede vriend(in) van U te worden.
Dat vragen wij U in Jezus naam.
Amen.

En eindig met het Onze Vader.

Sluit af door het lichtje uit te blazen. In je hart blijft het branden.

Extra:
Flesje Pokon

Nodig:
- Flesjes water waar het label af is
- Labels (dit kunnen grote adres stikkers zijn, maar ook stroken papier die je met lijm rond de fles bevestigt)flessen

Overleg met de kinderen wat zij nodig hebben om te groeien. Wat heb jij nodig om een betere versie van jezelf te worden? Wat heb jij nodig om gelukkig te worden, om hulp te kunnen vragen etcetera?
Geef zo nodig een voorbeeld. Ik heb veel knuffels nodig of liefde, een schouderklopje, steun…Ik heb een trap onder mijn gat nodig of duidelijkheid, rust of gezelligheid.

Stap 1 Laat de kinderen voor zichzelf beslissen wat ze het meest nodig hebben. Als ze kunnen schrijven mogen ze dit groot op het label schrijven.

Stap 2 (met oudere kinderen) Maak een gebruiksaanwijzing en een lijstje met ingrediënten zoals op een echt etiket.
Bijvoorbeeld: Naam Liefde. Gebruiksaanwijzing: Wanneer je het gevoel hebt dat je liefde te kort komt, neem een slok water en bid tot God. God zal altijd van je houden. Inhoud: 5 procent knuffel, 10 procent complimenten, 8 procent eerlijkheid, 2 procent boze woorden, enz.

Stap 3 Versier de labels met mooie tekeningen.

Stap 4 Plak de labels op de flesjes.

We wensen jullie een mooie viering!

de redactie van Kinderwoorddienst.nl

Artikelen in dit thema 2e zondag van de veertigdagentijd jaar B 2021