Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

6e zondag van de veertigdagentijd Palmzondag jaar B 2021

Te snel gejuicht

zondag 28 maart 2021

Opening

De kinderwoorddienst gaat beginnen. Hier is informatie te vinden over de aankleding van de ruimte, de beginopstelling en hoe de overgang gemaakt kan worden tussen de viering in de kerk en de samenkomst in de kinderwoorddienst. 

Dat kan een klein ritueel zijn, een symbool of een kijktafel die van te voren neergezet wordt. Het thema van de bijeenkomst zal hier al aangeduid worden.

Mini-viering voor thuis - 6e zondag van de veertigdagentijd

Voorlopig gaan veel kerkdiensten niet door i.v.m. het coronavirus. Daarom maakten we een kleine viering, die aansluit bij het 40 dagenproject ‘Ik ben de wijnstok’ en die je thuis als gezin kunt houden. Zo kun je samen stilstaan bij alles wat er gebeurt en hoop vinden in de woorden van God.

Mini-viering 28 maart 2021

Ga samen aan tafel zitten rond een lichtje,
dit kan een gewone kaars zijn of een waxinelichtje. 

Leg de viltdoek (als u deze zelf gemaakt heeft) of de tekening van de vijfde zondag erbij. (zie de Extra's bij de kinderwoorddienst)


lichtje coronavirus IMG 7009

Steek het lichtje aan en zing/bid samen:

 

Lied: Ik ben de wijnstok ik ben de wijnstok noten

Ik ben de wijnstok,
mijn Vader de wijngaardenier.
Gij zijt de ranken,
dus blijft in Mij, Ik blijf in u,
dan vindt Hij vruchten hier.
Zingt voor de Vader de wijngaardenier;
dus blijft in Mij, Ik blijf in u,
dan vindt Hij vruchten hier.

 

 

• Lees dan het verhaal uit het Evangelie van Johannes 3,14-21 uit de Bijbel of lees de navertelling.
Vandaag vieren we Palmzondag. Jezus is op weg naar Jeruzalem om Pesach te vieren, het Joodse Paasfeest. Het volk van Israël viert dan de vlucht uit Egypte en de bevrijding uit de slavernij. Heel veel mensen en kinderen staan langs de kant van de weg om te juichen en te zingen. Het lijkt wel Koningsdag en Jezus is ook een soort Koning. 

De intocht van Jezus in Jeruzalem

Het is bijna Paasfeest. Dan moet je in de grote stad Jeruzalem zijn. Daar kan je het beste Paasfeest vieren. Daarom gaat ook Jezus naar Jeruzalem. Zijn leerlingen gaan mee. Als ze bijna in de stad zijn, stuurt Hij twee leerlingen de andere kant op, naar een klein dorpje. Hij wijst: “Ga naar dat dorpje daar. Als je het dorp binnenkomt is het eerste wat je ziet een jong ezeltje. Dat ezelsveulen staat vastgebonden. Nog nooit heeft er iemand op zijn rug gezeten. Dat veulentje moet je losmaken en meenemen. Misschien zal er iemand tegen jullie zeggen: "Hé, wat doen jullie daar?" Dan moet je zeggen: “De Heer heeft het nodig. Maar Hij stuurt het snel weer terug.”

intocht 2De twee leerlingen lopen naar het dorp. Ja, daar staat een ezelsveulen. Precies zoals Jezus zei. Het is vastgebonden aan een buitendeur. Snel maken ze het jonge ezeltje los. Sommige mensen uit de buurt roepen: “Hé, wat doen jullie daar? Je kan niet zomaar dat ezeltje los maken.” De leerlingen kijken elkaar even aan. Dan antwoorden ze, zoals Jezus zei: “De Heer heeft het nodig. Maar Hij stuurt het snel weer terug.”

Het werkt. De mensen laten hen nu met rust. Snel brengen ze het jonge ezeltje bij Jezus. Over de rug van het ezeltje leggen ze hun jassen. Jezus gaat op de rug van het ezeltje zitten. Zo trekken ze verder, de stad binnen. Veel mensen leggen hun jassen op de weg. Anderen leggen groene takken op de grond. Die halen ze snel uit het veld. Iedereen in de buurt van Jezus juicht en roept: “Hosanna! Gezegend Hij die komt in de Naam van de Heer. Lang leven het Koninkrijk van onze vader David dat nu snel komt. Hosanna in den hoge!”


Praat met elkaar door over het verhaal 

- Waarom zijn wijnstok num 4de mensen en kinderen blij als Jezus op bezoek komt?
(Denk aan: Ze gaan samen Pesach vieren, de herdenking van de bevrijding van het Joodse volk uit de slavernij in Egypte; Jezus vertelt mooie verhalen over God en over de hemel; Hij maakt mensen beter; Hij troost mensen; Hij vergeeft mensen die spijt hebben; Hij houdt van mensen die arm, eenzaam, ziek en een vreemdeling zijn; Hij geeft mensen te eten.)

- De mensen zingen Jezus toe, zwaaien met palmtakken en leggen kleden en jassen op de grond waar Hij overheen kan rijden…als een echte koning over een rode loper! Maar wat is het verschil tussen Jezus en een gewone koning?
(Een gewone koning komt op een prachtig paard of in een koets, maar Jezus komt op een eenvoudig ezeltje; een gewone koning is heel rijk en heeft allemaal dienaren, terwijl Jezus heel eenvoudig leeft en juist zélf dienaar wil zijn; een gewone koning heeft een leger en gaat misschien wel oorlog voeren, maar Jezus wil juist geen oorlog maar vrede.)

- Als Jezus richting Jeruzalem rijdt en langs de mensen komt, beginnen zij te zingen en te roepen: ‘Hosanna!’. Dit betekent ‘Red ons!’ of ‘Help ons!’. Waarom roepen de mensen dit? Waarom willen ze gered worden?
Dit is best een moeilijke vraag, maar wel een belangrijke. Luister maar naar wat de kinderen zelf bedenken, dat is het belangrijkste. Misschien herhalen ze een beetje het antwoord van vraag 1 waarom de mensen blij zijn als Jezus komt. (Aanvulling: Sommige mensen voelen zich niet vrij vanwege de bezetting door de Romeinen en hopen dat Jezus hen zal wegjagen. Andere mensen zijn arm of ziek en hopen dat Jezus hen te eten geeft of beter maakt. Er zijn ook mensen die geloven dat Jezus de Messias/de Zoon van God is, die hen belooft dat er later een mooi plekje voor hen is in de hemel.)

Bekijk hierna het volgende filmpje, waarin we ontdekken dat niet iedereen blij was met Jezus’ komst:

 - We hebben te snel gejuicht! Niet iedereen is blij met Jezus. Tussen alle lachende en zingende mensen staan ook de boze en bange mensen gezien? Maar waarom zijn er ook mensen die bang zijn voor Jezus of boos op hem?
(Psalmzondag is een mooie, feestelijke dag, maar aan het einde van de dag begint de lijdensweek van Jezus. Hij wordt verraden, veroordeeld en gekruisigd! Omdat Hij zoveel over God vertelde en omdat Hij zichzelf met God vergeleek; er waren ook mensen boos omdat Jezus koning genoemd werd; “Nou, hij is niet míjn koning!”, dachten ze. Sommige Romeinse soldaten hadden zich tussen de mensen verborgen om te controleren wat Jezus ging vertellen, want hun baas was bang dat de mensen Jezus tot koning zouden uitroepen en dat Hij een leger zou vormen. Dit wilde Jezus echter niet, Hij wilde vrede, en sommige volgelingen waren hier boos en teleurgesteld over.)

Viltdoek4e zonlicht de rank groeit verder naar het licht

De afgelopen weken hebben we zondag na zondag het viltdoek mooier en voller gemaakt: de druivenplant groeit en bloeit. Jezus is de stam en wij zijn de takken die hieraan verbonden zijn, en onze takken dragen heerlijke druiven!
Maar vandaag ontdekken we dat er ook mensen zijn die niet bij Jezus willen horen, die niet aan zijn stam verbonden willen zijn. Hoe dieper Hij Jeruzalem binnenrijdt, hoe minder gelach en gezang Hij hoort. Er komt een schaduw over de stad, het wordt stiller en stiller, en om zich heen ziet Hij meer en meer boze en bange gezichten.
’s Avonds wordt Jezus verraden door Judas, één van zijn vrienden! Hij wordt gearresteerd. Alles wordt van hem afgenomen: zijn mantel, zijn riem, zijn sandalen, maar ook zijn goede naam, zijn familie, zijn vrienden en zijn volgelingen. Jezus wordt helemaal kaal gemaakt!

Haal nu samen het viltdoek leeg. Alleen het kruis blijft staan. Zo eindigt deze bijeenkomst een beetje triest. Gelukkig is dit het einde nog niet. Hoe het verder gaat met de wijnstok en met Jezus horen we volgende week.

Bid samen een gebedje

Lieve Jezus,

U bent heel dichtbij vandaag!
Na een lange reis vol verhalen en avonturen
bent U eindelijk, bijna thuis.

U hoort al gezang en gelach in de verte,
maar als U dichterbij komt,
ziet U ook bedroefde, boze en bange gezichten.

Soms zijn wij verdrietig,
wilt U ons dan troosten?
Soms zijn wij boos,
wilt U ons dan weer rustig maken?
Soms zijn wij bang,
wilt U ons dan weer moedig maken?
Want als wij blij zijn,
dan kunnen wij weer zingen, lachen en juichen,
en dan roepen we met een grote glimlach: ‘Hosanna!’

Amen

En eindig met het Onze Vader

Sluit af door het lichtje uit te blazen. In je hart blijft het branden.

Extra: Alternatief voor een palmpasenkruis

Normaal maken we op Palmzondag mooie palmpaaskruisen samen. Daarna brengen de kinderen deze rond naar mensen die kwetsbaar, alleen of ziek zijn, of die dit jaar afscheid hebben moeten nemen van een dierbare.

Dit jaar kan dit natuurlijk niet vanwege het Coronavirus, maar we hebben een eenvoudig alternatief bedacht. We gaan palmpaaskruisen tekenen en kleuren en in de brievenbus doen van de mensen die we normaal zouden bezoeken. Dit lege kruis mogen de kinderen kleuren en versieren met de symbolen van het palmpaaskruis en wat ze zelf hierbij bedenken. (Kijk hiervoor bij de Extra's op de website) Schrijf ten slotte een lieve groet voor degene die het palmpaaskruis krijgt.

We wensen jullie een mooie viering!

de redactie van Kinderwoorddienst.nl

Artikelen in dit thema 6e zondag van de veertigdagentijd Palmzondag jaar B 2021