Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Hemelvaart jaar C

Vaarwel en tot ziens!

donderdag 26 mei 2022

Bijbel

Hier vind je een navertelling van de evangelielezing van deze zondag.
De andere lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament worden vermeld.
De verwerkingen zijn gebaseerd op het Evangelie.

Navertelling Lucas 24,46-53

De evangelielezing van vandaag is het verhaal van Hemelvaart. Voor de jongste kinderen kan de navertelling gebruikt worden, voor wat oudere kinderen is de vertaling uit b.v. het Evangelieboek voor kinderen of de Bijbel in Gewone Taal ook heel goed te begrijpen.

Jezus' hemelvaart
Jezus was in het huis van zijn leerlingen in de stad Jeruzalem.

Op een dag is Jezus bij zijn leerlingen en Hij begint te vertellen wat er in de heilige boeken staat. 'Luisteren jullie goed?', vraagt Jezus. 'In de heilige boeken staat dat de Messias zal lijden en sterven en dat Hij op de derde dag zal verrijzen uit de dood. Daarmee verlost de Messias alle mensen van hun zonden. Het is belangrijk dat de mensen dit gaan weten. Jullie moeten dat aan ze gaan vertellen. Jullie moeten beginnen in Jeruzalem, maar daarna gaan jullie verder het land in en zelfs naar andere landen. Maar jullie hoeven het niet alleen te doen! Want God, mijn Vader gaat jullie helpen. Er zal een kracht uit de hemel komen die jullie dapper en moedig zal maken om het verhaal van God en mij aan de mensen te gaan vertellen.'

hemelvaart 2'Kom' zegt Jezus. Ik neem jullie mee naar buiten. 'Buiten de stad is een heuvel, daar gaan we naar toe.' 
Als ze op de heuvel zijn, gaat Jezus voor hen staan.
Hij zegent al zijn leerlingen, door zijn handen op te heffen.
En dan zien de leerlingen dat Jezus in de hemel wordt opgenomen.
Ze knielen allemaal op de grond neer en staren naar boven.
Toch zijn ze niet verdrietig, ook al is Jezus weggegaan.
Ze zijn juist blij, want Jezus zal nooit echt weg zijn. Dat hebben ze geleerd.
Al pratend gaan ze terug naar Jeruzalem.
Ze zijn heel veel in de tempel.
Daar danken ze God en wachten op de kracht uit de hemel die hen beloofd is.

Dit is het Woord van God.
Kinderen: Wij danken God.

Artikelen in dit thema Hemelvaart jaar C