Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Vierde zondag door het jaar C

Pijnlijke waarheden

Bijbel

Hier vind je een navertelling van de evangelielezing van deze zondag.
De andere lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament worden vermeld.
De verwerkingen zijn gebaseerd op het Evangelie.

Navertelling Lucas 4,21-30

De evangelielezing van vandaag is het vervolg op de lezing van vorige week en gaat over de ontvangst van Jezus' boodschap door zijn vroegere buren en stadsgenoten. Voor de jongste kinderen kan de navertelling gebruikt worden; voor wat oudere kinderen is de vertaling uit b.v. het Evangelieboek voor kinderen of de Bijbel in Gewone Taal ook heel goed te begrijpen.

Pijnlijke waarheden

Vorige week hoorden we dat Jezus in de synagoge van zijn woonplaats Nazaret aan het preken was. Zijn preek ging over een uitspraak van de profeet Jesaja. Deze profeet zegt dat de wereld zal worden zoals God dat wil. Jezus vertelde de mensen in de synagoge dat Hij Jesaja’s droom ging laten uitkomen.
Iedereen werd daar blij van. Ze waren verbaasd dat Hij zulke liefdevolle dingen zei. Tegelijk vroegen ze elkaar wel een beetje verrast: “Jezus is toch gewoon de zoon van Jozef?”
jezus preektDaarom zei Jezus: “Jullie willen vast zeggen: Jezus, bewijs jezelf maar! Je deed bijzondere dingen in Kafarnaüm, doe het nu ook maar hier in je eigen woonplaats.” Hij schudde zijn hoofd en zei: “Er is een gezegde: ’Naar een profeet wordt nooit geluisterd in zijn eigen woonplaats.’ Je kunt dat lezen in de Bijbel; Ik zal jullie twee voorbeelden geven. Denk maar aan de profeet Elia. In zijn tijd regende het ruim drie jaar niet in ons land, en er heerste hongersnood. Toch gaf God Elia de opdracht om naar het buitenland te gaan, naar een weduwe in Sarepta. En heb je het verhaal over de profeet Elisa nog in je hoofd? Overal in Israël leefden mensen met een huidziekte. Maar Elisa maakte niemand van hen beter. De enige die genezen werd was Naäman. En hij kwam uit Syrië.”

Toen ze dit hoorden werden alle mensen in de synagoge woedend. Ze sprongen overeind, joegen Jezus de stad uit tot aan de gevaarlijke rand van de berg waarop hun stad gebouwd was. Ze wilden Hem naar beneden gooien. Maar Jezus draaide zich vastberaden om en liep midden tussen hen door. Hij vertrok uit Nazaret.

Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God

Artikelen in dit thema Vierde zondag door het jaar C