Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Vierde zondag door het jaar C

Pijnlijke waarheden

Opening

De kinderwoorddienst gaat beginnen. Hier is informatie te vinden over de aankleding van de ruimte, de beginopstelling en hoe de overgang gemaakt kan worden tussen de viering in de kerk en de samenkomst in de kinderwoorddienst. 

Dat kan een klein ritueel zijn, een symbool of een kijktafel die van te voren neergezet wordt. Het thema van de bijeenkomst zal hier al aangeduid worden.

Kritiek hebben en kritisch zijn

pax vredeskrant 2017Op een groene doek ligt een bijbel, staat een kaars en liggen een aantal kranten waarin te lezen is dat het niet goed gaat met onze planeet/met vredesonderhandelingen/met het gewicht van onze kinderen etc.

Vertel aan de kinderen dat u kritiek hebt gehad op een maaltijd die u had gekookt. (of een vergelijkbare kwestie) Die kritiek was terecht, u had zich er wat haastig van af gemaakt. Bespreek dan samen hoe je omgaat met terechte kritiek.
Vraag aan de kinderen:
Wie mag kritiek op jou hebben?
- Mensen die je goed kennen, mensen die van je houden, mensen die je vertrouwt…
Wanneer mag er kritiek op jou geuit worden?
- Als het opbouwend is, als het je verder helpt, maar misschien ook alleen als je goed in je vel zit….
Aan welke voorwaarde moet kritiek voldoen?
- Het moet je helpen, moet liefdevol geuit worden, moet realistisch zijn…

Ga ook in op voorbeelden van kritiek die alleen maar negatief is.
Vertel tot slot aan de kinderen dat Jezus soms ook heel kritisch was. En dat mensen daar heel boos over konden worden.

Bid dan samen het openingsgebed en vertel of lees het evangelieverhaal.

Artikelen in dit thema Vierde zondag door het jaar C