Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

1e zondag van de Advent jaar A 2019

Dromen van een berg

Verwerking

Een verwerking dient om het gesprek met en tussen de kinderen op gang te helpen. Het is er op gericht om het Evangelie en het leven van de kinderen samen te brengen. Door op een speelse manier om te gaan met het Evangelie ontstaat er contact en beleving.

Verwerkingen kunnen gesprekken zijn, gevolgd door een activiteit, een spel, een knutsel of een werkblad. Deze laatste elementen worden gevonden onder de knop Extra's.

Gesprek met de kinderen

Jesaja nodigt de kinderen uit om bij de wereldbol te komen staan. Zoek met de kinderen naar Nederland, naar Israël (Juda is een deel van het huidige Israël) en naar andere plaatsen waar ze vandaan komen of die ze kennen.

advent 1 wereldbolLeg uit dat de droom van Jesaja betekent dat mensen van alle kanten van de wereld naar Jeruzalem komen. Laat zien hoe lang die weg kan zijn. Vertel daarbij ook, dat deze droom al een beetje uitgekomen is. In de tijd van Jesaja kenden alleen de mensen in Israël de God van Jacob, in onze tijd reizen mensen uit Nederland en vele andere landen naar Jeruzalem om het land van God te zien. Tegelijk is de droom nog helemaal niet uitgekomen, want onze zwaarden zijn nog lang niet omgesmeed tot ploegscharen.

Laat de kinderen dan rondom Jesaja gaan zitten.
Bedenk samen met hen tweetallen van mensen voor wie het bijzonder is om op weg te zijn naar hetzelfde doel. Bijvoorbeeld
een bankdirecteur en een dakloze,
een voetballer en een ballerina,
Greta Thunberg en Trump
of concrete mensen uit hun eigen omgeving.
Probeer te voorkomen dat het een roddelrondje wordt maar leg er juist de nadruk op dat het zo mooi is in de droom van Jesaja dat mensen vrede met elkaar sluiten en samen optrekken, op weg naar die ene berg van God.
Vraag wat er volgens hen moet gebeuren om dit werkelijk mogelijk te maken? Zijn er plekken waar ze het al zien gebeuren, hebben ze voorbeelden van momenten waarop het plotseling even vrede was? Denk aan een conflict in de klas of thuis dat opgelost werd, aan een ruzie met een vriend of vriendin, aan boosheid jegens iemand.
De bedoeling is dat ze tekenen van hoop ontdekken, zoals Jesaja die ook ziet. Als u uitgepraat bent of het als het tijd is, ga dan aan de slag met de kijkdoos.

Artikelen in dit thema 1e zondag van de Advent jaar A 2019