Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Vandaag begint met de Advent een nieuw kerkelijk jaar. We verwachten Jezus en daar gaan de lezingen in deze tijd ook over.

Een nieuw jaar
Het is de eerste zondag van de Advent. We beginnen aan een nieuw kerkelijk jaar, het A-jaar. Daarin lezen we voornamelijk, maar niet uitsluitend, uit het Evangelie van Matteüs. Advent is de tijd van verwachting. Maar wat verwachten we eigenlijk? We verwachten Jezus, die komt. (het woord Advent komt van het Latijnse woord adventus, dat komst betekent. Maar Jezus kan op vele manieren komen. Natuurlijk bereiden we ons in de Advent voor op Kerstmis: de geboorte van Jezus. Maar Advent is meer dan dat.

Dat we op de eerste Advent spreken over Jezus die komt in onze toekomst is geen toeval. Ieder jaar gaat het bij de eerste Advent over Jezus die in onze toekomst komen gaat. Als Hij komt zal de Nieuwe Wereld er ook zijn. Tijdens de tweede en de derde Advent spreken we over de komst van Jezus in ons eigen, dagelijkse leven. Tijdens de vierde Advent spreken we over Jezus die naar de wereld gekomen is rond het jaar nul, en bereiden we ons echt voor op het Kerstfeest.

Het Evangelie
De evangelielezing van deze eerste adventszondag doet ons midden in Matteüs 24 belanden. Matteüs 24 en 25 vormen samen een toespraak die Jezus houdt tegen de leerlingen over de voltooiing. De toespraak kan verdeeld worden in drie delen. Het eerst deel gaat over de tijd die zal komen voor de voltooiing. In die tijd zullen er verschrikkelijke dingen gebeuren maar uiteindelijk zal er een moment zijn waarop de Mensenzoon alle mensen samenbrengt. Het tweede deel is een waarschuwing, de mensen moeten zich actief blijven inzetten, want niemand weet wanneer de voltooiing zal komen. In het derde deel vertelt Jezus over de voltooiing en het belang van de goede werken die de mensen gedaan hebben.
wederkomst tekstvisjeOnze lezing, Matteüs 24,37-44 komt uit het tweede deel van de toespraak.
In deze bijbelvertelling wordt een vergelijking getrokken tussen de tijd van Noach en de komst van het Koninkrijk. In het verhaal van Noach waren de mensen niet bezig met God, maar alleen maar bezig met zichzelf. Hiervoor worden wij gewaarschuwd. Wij moeten wèl alert zijn. Want we weten niet wanner Jezus zal komen.