Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Met de Advent 2016 wordt het Onze Vader voor katholieken een beetje anders. Dat zal wennen zijn!

Met de Advent 2016 wordt het Onze Vader voor katholieken een beetje anders. Er komen nieuwe woorden in, zoals ‘schuldenaren’ en ‘beproeving’. Die woorden passen beter bij de taal die Jezus sprak. Ze komen dichter bij zijn bedoeling.
Wat een verandering!

We zullen er samen aan moeten wennen: kinderen en ouders, opa’s en oma’s, priesters en bisschoppen. Maar als we ons best doen, lukt het vast.

Dit is voortaan de nieuwe tekst voor het Onze Vader, zowel in Nederland als Vlaanderen:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Amen

Zoekt u uitleg over de betekenis van het gebed? Bij Geloven Thuis wordt het gebed bede voor bede doorgelopen en wordt verteld wat we eigenlijk doen, als we het Onze Vader bidden. Kijk hiervoor via de link bij Onze Vader anders.