Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

2e zondag van de Advent jaar A 2019

Jesaja droomt van een Koning op Gods berg

Opening

De kinderwoorddienst gaat beginnen. Hier is informatie te vinden over de aankleding van de ruimte, de beginopstelling en hoe de overgang gemaakt kan worden tussen de viering in de kerk en de samenkomst in de kinderwoorddienst. 

Dat kan een klein ritueel zijn, een symbool of een kijktafel die van te voren neergezet wordt. Het thema van de bijeenkomst zal hier al aangeduid worden.

Dromen met Jesaja

Iedere zondag van de Advent komt de profeet Jesaja iets over zichzelf en zijn missie vertellen. Dat kan bij de kinderen in de kinderwoorddienst, maar het is ook heel goed mogelijk dat dit in de kerk gebeurt. Op die manier worden ook de kerkgangers nauwer betrokken bij de eerste lezingen van de Advent. Voor de aankleding van Jesaja en zijn attribuut kijkt u bij de 1e zondag van de Advent bij de Extra's.

In de kerk

De profeet Jesaja komt de kinderen uit de kerk halen. In de kerk of in de kinderwoorddienst ruimte stelt hij zichzelf voor. Jesaja maakt een kleine buiging naar de kerk en de kinderen en zegt: 

'Beste mensen/kinderen,
Hier ben ik weer. Jesaja, zoon van Amos en profeet van God. Ik had jullie al verteld dat ik in Jeruzalem woonde, in het landje Juda. Juda is een klein land, er liggen vele grote landen omheen. Die grote landen, daar zijn we allemaal bang voor. Ze willen ons land inpikken, ons onder de voet lopen.

advent 2 boekrol en kroon 2Onze koning denkt slim te zijn en maakt afspraken, soms met het ene grote land, dan weer met het andere. Maar dat gaat niet werken. Want het kan die landen helemaal niets schelen wat er met ons gebeurt. Ze zullen ons duur verkopen als ze dat uitkomt. En bovendien betekent het toch oorlog voor ons arme landje. En wie moeten er vechten in de oorlog? Wie sterft op het slagveld, wie raakt er gewond, wie krijgt er honger? De gewone mensen in dit land. Zij zullen de oorlog voelen. Zij zullen huilen van verdriet, kermen van ellende. Ik wilde dat er een koning kwam die dat begreep. Die niet alleen aan zichzelf en aan zijn mooie paleis dacht, maar vooral aan de mensen voor wie een koning moet zorgen.
En toen kreeg ik weer een droom. Weer een droom over de berg van God. Op die berg, waar iedereen naar toe zou gaan, stond naast het huis van God, naast de tempel een troon. En op die troon zat een heel bijzondere Koning. Een echte goede Koning, een Koning die eerlijk en liefdevol is voor alle mensen. Een Koning die voor vrede zorgt. In mijn droom hadden zelfs de dieren vrede met elkaar gesloten. Ook deze droom vond ik zo belangrijk dat ik hem opgeschreven heb. Gaan jullie mee om ernaar te luisteren?'

In de eigen ruimte
kroonJesaja en de kinderen richten zich naar de viertafel, die bedekt is met een paarse doek. Jesaja legt de boekrol op deze tafel of er ligt een Bijbel. Daarnaast ligt een gouden kroon. Ook de adventskrans staat op de viertafel en de tweede kaars wordt aangestoken. Jesaja zegt: 'Laten we eerst bidden.' 

Zing daarna het Adventsliedje Berg van Vrede of spreek een tekstje uit bij de adventskrans of bid samen (zie suggesties bij Extra’s en Gebed).

 

Artikelen in dit thema 2e zondag van de Advent jaar A 2019