Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

De lezingen van deze zondag zijn:

Evangelielezing: Matteüs 3,1-12

Eerste lezing OT: Jesaja 11,1-10
Tweede lezing NT: Romeinen 15,4-9

De evangelielezing van vandaag is Matteüs 3,1-12 en gaat over Johannes de Doper die de komst van Jezus aankondigt.
Voor de jongste kinderen kan de navertelling gebruikt worden, voor wat oudere kinderen is de vertaling uit b.v. het Evangelieboek voor kinderen of de Bijbel in Gewone Taal ook heel goed te begrijpen.

Doe iets!

Voordat Jezus begon met rondreizen en preken was Johannes al aan het werk. Hij werkte aan de rand van de woestijn, bij de rivier de Jordaan. Jeruzalem, de hoofdstad, was niet ver weg.

Johannes leefde als een profeet. Hij at wat hij in de woestijn kon vinden, zoals honing en sprinkhanen. Zijn kleren waren gemaakt van woestijndieren. Zijn deken voor de koude woestijnnachten was van kamelenhaar. Overdag hing die om zijn schouders. In de ogen van de mensen zag hij er wat vreemd uit.

Johannes sprak ook als een profeet. Hij zei iedereen de waarheid. Hij stond zelfs te roepen naar alle mensen die naar hem kwamen kijken. "Doe iets!" riep hij, "Samen maken we de wereld beter."

2 advbent kleur3De mensen herkenden zijn boodschap wel. Wat Johannes preekte stond ook in de Bijbel geschreven. Sommigen lieten zich door hem dopen in de rivier. Ze begonnen een nieuw leven. Ze zeiden tegen Johannes dat ze spijt hadden van de dingen die ze verkeerd hadden gedaan. En dat ze voortaan goede dingen zouden doen.

Andere mensen stonden met de armen over elkaar toe te kijken. Zij hadden veel in de Bijbel gestudeerd maar er niets van geleerd. "Giftige slangen," schold Johannes hen uit, "jullie denken dat je niets kan overkomen, hè? Jullie denken dat het genoeg is dat je bij Gods volk hoort. Nou, luister goed, God heeft jullie niet nodig. God kan ook van stenen mensen maken. En God heeft gezien wat jullie allemaal doen. Zijn besluit staat vast. Iedereen die verkeerde dingen doet zal Hij wegsturen.
Maar het is nog niet te laat. Ik doop iedereen die spijt heeft met water. Maar na mij komt nog iemand. Hij is veel machtiger dan ik. Ik ben nog niet goed genoeg om zijn knechtje te zijn. Hij zal iedereen dopen met vuur. Alles wat verkeerd is zal Hij wegbranden."

Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God