Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Brainstorm met de kinderen over het woord barmhartigheid.

Brainstorm met de kinderen over het woord barmhartigheid. 

Teken op een groot vel of flap-overvel een groot hart. Schrijf het woord ‘barmHARTigheid’ er in. Teken een mens er omheen. 
Laat de kinderen woorden roepen die zij vinden passen bij dit woord. Schrijf de woorden in de mens. 
Afhankelijk van wat er uit de kinderen komt schrijft u zelf ook woorden erbij als: helpen, zorgen, vertrouwen, medelijden, liefdevol, sociaal, vergeven, ontfermen, aardig zijn, geduld hebben, luisteren, eerlijkheid. (Zie voorbeeldfoto)

gesprek met de kinderen tekening

 

Kijk samen met de kinderen wat voor een soort woorden er op geschreven zijn. 
Alle woorden zeggen iets over hoe je kunt zijn naar andere mensen toe. 
Het woord HART zit erin. Eigenlijk zeggen al deze woorden dat je een heel groot hart moet hebben voor mensen. 
Kennen de kinderen deze uitdrukking? ‘Een groot hart hebben voor anderen’
Schrijf deze uitdrukking op het vel papier erbij. Ook zeggen ze wel eens ‘Die  heeft een hart van goud’. 
Hoe kan je laten zien dat je een groot of gouden hart hebt voor anderen? Wat kan je doen om dat te laten zien? Hoe kan je barmhartig zijn? Laat de kinderen dit bedenken. 

Bedenk samen met de kinderen de dingen die je kunt doen als je barmhartig bent of als je een groot hart hebt. Schrijf de woorden buiten de persoon erbij. 

Geef de kinderen een uitgeknipt hart (zie Extra’s). Laat ze op het hart een tekening maken over de dingen die je kan doen om barmhartig te zijn. 
Bijvoorbeeld: boodschappen doen voor iemand, helpen oversteken, het als eerste gaan goedmaken met je vriendje na een ruzie, opkomen voor iemand die gepest wordt, snoepjes delen, vragen of iemand dorst heeft en drinken gaan halen, iemand troosten, op visite gaan, enzovoort.

Bij oudere kinderen kunt u de 7 Werken van Barmhartigheid benoemen. Bouwen aan het koninkrijk van God vraagt dat je barmhartig bent. Laat ze een afbeelding van een schilderij zien waarin de werken van barmhartigheid te zien zijn. Wat zien ze? Op het schilderij zien we: 
De hongerigen te eten geven, 
de dorstigen te drinken geven, 
de vreemdelingen opnemen, 
de naakten kleden, 
de zieken bezoeken, 
de gevangenen bezoeken 
en de doden begraven
(De afbeelding is te downloaden bij Extra’s)