Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

3e zondag van de Advent jaar A 2019

Dromen van een tuin rond de berg

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

Jesaja wijst naar Jezus

Jesaja's profetie en Jezus

In de lezing van vandaag is het de Heer zelf die het heil zal bewerken dat Jesaja voorspelt.
jezus geneest een manDit heil bestaat, waar het mensen betreft, uit blinden en doven genezen, lammen doen lopen en stommen weer doen spreken. Gevangenen zullen worden vrijgelaten. Al deze vormen van genezing zien we Jezus uitvoeren in het Evangelie. Het vrijlaten van gevangen doet Jezus echter niet, al is dit wel één van de zaken die Hij op Zichzelf betrekt als Hij in de Synagoge van Nazaret uit de boekrol van Jesaja voorleest.(Lucas 4) Het is dan ook geen wonder dat de evangelisten een rechtstreeks verband leggen tussen uitspraken van Jesaja en Jezus. Ook deze derde Advent is deze lezing bedoeld om onze blik via Jesaja op Jezus te richten.

Godly Play
Wanneer er in de werkgroep iemand is die Godly Play verhalen kan vertellen is het een goede optie om dit werkgroepslid in de rol van Jesaja met de zandzak te laten vertellen wat een woestijn is.


Voor informatie over de kleding van Jesaja, kunt u kijken bij de Achtergrond bij eerste zondag van de Advent.

 

 

 

Artikelen in dit thema 3e zondag van de Advent jaar A 2019