Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

3e zondag van de Advent jaar A 2022

Hou vol!   en   Kleine Uil wordt wijs: Jozef droomt ‘Nodig zijn’

zondag 11 december 2022

Verwerking

Een verwerking dient om het gesprek met en tussen de kinderen op gang te helpen. Het is er op gericht om het Evangelie en het leven van de kinderen samen te brengen. Door op een speelse manier om te gaan met het Evangelie ontstaat er contact en beleving.

Verwerkingen kunnen gesprekken zijn, gevolgd door een activiteit, een spel, een knutsel of een werkblad. Deze laatste elementen worden gevonden onder de knop Extra's.

Gesprek met de kinderen

Laat de kinderen hun ogen weer openen. Vraag ze of het moeilijk was om je ogen dicht te houden of hielp het juist om in het verhaal te blijven en je te concentreren?
Als je iets goeds wilt doen dan is het belangrijk om er op een bepaald moment mee te beginnen. Maar het is ook heel belangrijk om vol te houden. Verzamel voorbeelden met de kinderen van goede dingen die je moet volhouden. Een instrument leren spelen, vriendschap, voetbaltraining, bidden, luisteren... Er zijn veel dingen die je vol moet houden. Soms is dat heel moeilijk. Aanmoediging en instructies kunnen helpen. Bijvoorbeeld als je op één been moet staan, zoals ze gedaan hebben bij het begin van de kinderwoorddienst.

op een beenZet de kinderen opnieuw in een kring. Vertel ze hoe lang ze het de vorige keer hebben volgehouden op één been. Zeg ze nu, dat ze dat best langer kunnen. Geef ze daarvoor instructies: word eerst heel rustig en let even op je ademhaling. Kijk niet meer naar elkaar. Richt je ogen op een vast punt op de grond en concentreer je. Dan gaat de tijd in. Doe dit zo nodig twee keer, en kijk of het langer was dan de allereerste keer.
Vertel ze dan, dat u ervan overtuigd bent dat ze het nóg langer kunnen. Als ze elkaar helpen, elkaar ondersteunen houden ze het nog langer vol op één been. Zet de kinderen twee aan twee en laat ze elkaar helpen lang op één been te staan.

Ga dan weer in de kring zitten en laat de kinderen weer even de ogen dicht doen.
3 advent kleurGa terug naar Johannes in de gevangenis. Beschrijf hoe moeilijk hij het daar had. Opgesloten in plaats van lekker buiten vrij om te gaan en te staan waar hij wilde, ruwe soldaten om hem heen, een vieze cel, de dreiging dat hij gedood zou worden. Geen wonder dat hij twijfelt aan zijn eigen boodschap van een Nieuwe Wereld. Hij ziet die Nieuwe Wereld even niet. Maar Johannes vraagt hulp. Hij stuurt zijn leerlingen naar Jezus en vraagt Jezus of hij zich vergist heeft. Zat hij op de verkeerde weg? En Jezus vertelt over alle mooie dingen die gebeuren. Niet om op te scheppen over wat Hij allemaal doet. Nee, Jezus laat Johannes zo zien dat het allemaal niet voor niets is wat hij heeft gedaan. Er gebeuren prachtige dingen in de wereld. Zo helpt Jezus Johannes de mooie dingen weer te zien. En zo zegt Hij tegen Johannes: “Hou vol!, het is allemaal niet voor niets geweest."

Nadat Jezus dat tegen Johannes heeft gezegd, bedenkt Hij dat ook de mensen die naar Johannes kwamen luisteren misschien wel op zullen geven. Misschien denken die mensen ook wel dat Johannes alleen maar mooie praatjes vertelde daar in de woestijn. En daarom zegt Jezus daarna ook tegen die mensen: “Hou vol! Je bent niet voor niets naar de woestijn geweest om naar Johannes te luisteren, je zat echt wel op de goede weg. De weg naar de Nieuwe Wereld, waarin blinden zien, zieken uit bed stappen en er naar armen geluisterd wordt.”

3 advent kleur4Vandaag gaan we dingen langs de weg zetten die erop wijzen dat het de goede kant op gaat met de Nieuwe Wereld. Een lege rolstoel omdat iemand weer kon lopen, een ziekenhuis zonder patiënten, omdat er steeds meer mensen beter worden, een gevangenis zonder gevangenen omdat we in staat zijn om criminaliteit vroeger in de kiem te smoren door goede begeleiding. Maar het paleis, waar hoort het paleis? Is dat ook een gebouw langs de weg de goede kant op?

Bouw samen met de kinderen verder aan de kijktafel. We komen steeds verder op de goede weg!

Artikelen in dit thema 3e zondag van de Advent jaar A 2022