Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

De lezingen van deze zondag zijn:

Evangelielezing: Matteüs 1,18-24

Eerste lezing OT: Jesaja 7,10-14
Tweede lezing NT: Romeinen 1,1-7

De kinderwoorddienst gaat vandaag over het visioen van de profeet Jesaja zoals we dat in de eerste lezing aantreffen. Het gaat vandaag over de boodschap die de profeet Jesaja voor koning Achaz heeft. Voor de jongste kinderen kan de navertelling gebruikt worden, voor wat oudere kinderen is de vertaling uit de Bijbel in Gewone Taal ook heel goed te begrijpen. Het past bij dit project om de lezing op een boekrol te plakken en uit de boekrol voor te lezen. 

Wilt u liever de kinderwoorddiensten rondom de evangelieverhalen vormgeven, dan kunt u op de site bij het project uit 2016 kijken. (Kijk bij de Zondagen, A jaar en zoek in de lijst de Adventszondagen 2016 op.)

Geef de droom niet op!

‘Het gaat slecht met Juda. Zelfs de koning heeft de moed laten zakken. Maar dat kan niet! De koning moet het goede voorbeeld geven. De koning moet zijn volk juist moed inspreken. Daarom is Jesaja door God naar de koning gestuurd. Na veel gedoe mocht hij eindelijk naar binnen. En toen stond hij daar, voor de troon van koning Achaz. De koning zag er beroerd uit. Hij hing maar zo’n beetje in zijn troon. “Koning Achaz', zei de profeet, “koning Achaz, u moet aan God een teken vragen. Het maakt niet uit wat, maar u moet aan God vragen of God u de weg wijst.”
Maar koning Achaz wilde niet. Hij verzon smoesjes. “Dat mag helemaal niet, aan God een teken vragen”, zei hij.

jesaja en achazToen werd Jesaja heel erg boos. Hij rechtte zijn rug en maakte zich zo groot als hij kon. “Luister koning uit de familie van David”, zei hij. “De mensen vinden al dat je een slappe koning bent. Wil je dan ook nog dat God boos op je wordt? Maar goed, als jij geen teken vraagt, zal God je gewoon een teken geven. Zonder dat jij het vraagt. Dit zal het teken zijn: de jonge vrouw zal zwanger worden en een zoon krijgen. En ze zal het jongentje een naam vol hoop geven. Het jongentje zal Immanuël heten en dat betekent, zoals u weet: God is met ons.”'Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God