Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Een liedje voor elke week passend bij de lezingen uit Jesaja.Luister goed, met je hart, want een Kindje komt eraan.
Hij brengt recht, Hij brengt licht, Hij brengt vrede.
Kom erbij, op de berg, waar we rond zijn kribbe staan,
want Hij komt, van alzo hoge naar beneden!

Refrein

De Advent is een tijd dat we uitzien naar het Kind
dat ons redt en bevrijdt, onbekend maar al bemind.
Uit ons dal naar het licht trekken wij nu samen op.
Elke stap brengt ons dichter en dichterbij de top!

Couplet

1
Luister goed naar de droom die Jesaja ons vertelt:
God wil recht, God wil licht, God wil vrede …
Als een feest op een berg zal het zijn, heeft hij voorspeld
Kom ga mee, klim omhoog, kom in de benen!

2
Luister goed naar de gids, want hij wijst ons ernaartoe:
Daar is recht, daar is licht, daar is vrede ...
Wolf en lam zijn bevriend, de leeuwin ligt naast de koe,
zelfs de mensen zijn hun ruzies vergeten!

3
Zak niet in onderweg, al lijkt alles dor en droog,
want Jesaja zegt: de wildernis zal bloeien ...
Ben je moe, zonder hoop, hou het vol en klim omhoog.
Moet je zien wat om ons heen begint te groeien!

4
Luister goed, met je hart, want een Kindje komt eraan.
Hij brengt recht, Hij brengt licht, Hij brengt vrede.
Kom erbij, op de berg, waar we rond zijn kribbe staan,
want Hij komt, van alzo hoge naar beneden!

5
Kom erbij, op de berg, zie een prachtig vergezicht,
God-met-ons, in de kribbe, pasgeboren!
Het is Kerst, tijd van recht, tijd van vrede en van licht.
Laat de hele wereld nu van Jezus horen! 

2019 Marjet de Jong (tekst) en Wim Ruitenbeek (melodie)