Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

In het Adventsproject speelt Jesaja een grote rol. 

Iedere zondag van de Advent komt de profeet Jesaja iets over zichzelf en zijn missie vertellen. Dat kan bij de kinderen in de kinderwoorddienst, maar het is ook heel goed mogelijk dat dit in de kerk gebeurt. Op die manier worden ook de kerkgangers nauwer betrokken bij de eerste lezingen van de Advent. Voor de aankleding van Jesaja en zijn attribuut kijkt u bij de 1e zondag van de Advent bij de Extra's.

In de kerk

De profeet Jesaja komt de kinderen uit de kerk halen. In de kerk of in de kinderwoorddienst ruimte stelt hij zichzelf voor. Jesaja maakt een kleine buiging naar de kerk en de kinderen en zegt: 

advent 1 boekrol'Beste mensen/kinderen,
Weten jullie nog dat ik twee weken geleden een droom had over een goede koning? Een koning die vrede zou brengen. Een koning die zou wonen boven op de berg, dicht bij God? Wel, deze week had ik het gevoel dat die goede koning verder weg was dan ooit. Het zit namelijk zo. Het gaat nu heel slecht met ons land. Onze koning is helemaal de weg kwijt. Hij vertrouwt niet meer op God. Hij gelooft de gladde praatjes van de grote landen. Assyrië, de grootste heeft beloofd ons land te beschermen op voorwaarde dat zij in ons land de baas mogen zijn. Bovendien willen ze daar heel veel goud voor hebben. Onze koning is een marionet geworden, een slap poppetje dat niet meer op eigen benen kan staan. Hij moet doen wat de Assyriërs zeggen. Zelfs als ze iets zeggen wat God niet wil. En wie zijn daar het slachtoffer van? De gewone mensen. Daarom ben ik naar de koning gegaan. Ik heb hem gezegd dat God hem een heel bijzonder teken zal geven, dat het allemaal goed zal komen. God zal zorgen voor een klein kindje. En de moeder van die kleine baby zal het kindje Immanuël noemen: God is met ons. Vind je dat nu geen naam vol van hoop en vertrouwen? Immanuël, God laat ons niet in de steek, God is met ons. Misschien dat dat kleine kindje wel de goede koning zal worden! Dat is wat ik heel erg hard hoop! Kom, laten we bidden dat God ons snel dat kindje schenkt.'

In de eigen ruimte
Jesaja en de kinderen richten zich naar de viertafel, die bedekt is met een paarse doek. Jesaja legt de boekrol op deze tafel of er ligt een Bijbel. Daarnaast staat een lege kribbe uit een kerststal. Ook de adventskrans staat op de viertafel en de vierde kaars wordt aangestoken. Jesaja zegt: 'Laten we eerst bidden.' 

Zing daarna het Adventsliedje Berg van Vrede of spreek een tekstje uit bij de adventskrans of bid samen (zie suggesties bij Extra’s en Gebed).