Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Omdat er geen kerkdiensten zijn i.v.m. het corona-virus, maakten we een kleine viering die je thuis als gezin kunt houden. Zo kan je samen stilstaan bij alles wat er gebeurt en hoop vinden in de woorden van God. Hij is onze herder!

Op veel plekken gaan de kerkdiensten morgen niet door i.v.m. het coronavirus. Dat is misschien ook de komende weekenden het geval. Daarom maakten we een kleine viering, die je thuis als gezin kunt houden. Zo kun je samen stilstaan bij alles wat er gebeurt en hoop vinden in de woorden van God. Hij is onze herder!

Mini-viering 22 maart 2020

• Ga samen aan tafel zitten rond een lichtje,
dit kan een gewone kaars zijn of een waxinelichtje
lichtje coronavirus IMG 7009

• Steek het lichtje aan en zing/bid samen:

keer u om3

 

• Lees Psalm 23 voor of dit versje naar Psalm 23:

Weet je hoe God is?
Hij is mijn herder!
Er wordt heel goed voor mij gezorgd.
Hij brengt me naar koel water
als ik dorst heb.
Hij wijst mij de goede weg
als ik verdwaal.
Al moet ik door doodenge dalen,
ik ben niet bang,
want U beschermt me
met een stok en een knots.
En als we thuis zijn,
zet U mijn tafel vol heerlijkheden
om jaloers op te worden, zo veel.
Mijn beker is vol tot de rand
en U zalft mijn vermoeide hoofd.
Ja, God, U bent goed voor me en lief,
alle dagen van mijn leven.
Ik kom altijd weer bij U terug.

• Praat er met elkaar over door:- Wat zegt dit versje over God? (Hij is een herder)
- Wat doet een herder eigenlijk? (Hij zorgt goed voor zijn schapen/mensen, zorgt dat ze zich gelukkig kunnen voelen, dat er eten en drinken is en dat er geen gevaar is. Hij beschermt ze).
- Kijk eens samen naar de kleurplaat. Hoe ziet het er voor de schapen uit? (Ze zijn blij en gelukkig)
- Is God ook een herder voor jou/ons? En kennen wij/jullie mensen die als een herder zijn?
- Voor wie kunnen wij/jullie zelf een herder zijn? Hoe zouden we dat kunnen doen? (mensen opbellen of appen die alleen zijn en die de deur niet uitkunnen, of spelen met kinderen die alleen zijn. Er is vast nog veel meer te bedenken.)

• Luister naar het liedje 'Jezus is de goede Herder' van Elly & Rikkert en zing het refrein mee!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Bid samen een gebedje:

Lieve God,
bij U zijn we veilig.
U beschermt ons,
net zoals een herder zijn schapen beschermt
.

We bidden voor alle mensen die ziek zijn.
Voor alle mensen die alleen zijn,
en die niet kunnen slapen omdat ze bang zijn.
Stel hen gerust.

We bidden voor mensen die voor zieken zorgen,
die bij hen blijven, en die zorgen dat zij veilig zijn.
Geef ze kracht.

Wil ook bij ons zijn, nu ook wij soms alleen zijn,
en we onze schoolvrienden en vriendinnen moeten missen.
Help ons om goed voor elkaar te zorgen.

Dankuwel dat U altijd bij ons bent.
Amen

• Eindig met het samen bidden van het Onze Vader.

• Zing samen nog het Psalmliedje van deze zondag:

Psalmliedje Psalm 23 Stel je voor...
Melodie: In Den Haag daar woont een graaf

Stel je voor je was een schaap...
Wie mag herder wezen?
Geen betere dan God de Heer,
waarom zou je vrezen?
Hij brengt je naar het groene gras,
laat rusten bij een waterplas.
Bij Hem ben je koning;
kom maar in zijn woning

Stel je voor je was een gast...
Wie zal je gastheer wezen?
Geen betere dan God de Heer,
waarom zou je vrezen?
Hij schenkt je beker overvol.
Niets is de Heer voor jou te dol.
Bij Hem ben je koning;
kom maar in zijn woning

• Sluit af door het lichtje uit te blazen. In je hart blijft het branden.

Extra: Na afloop van de mini-viering kun je het schaapje afdrukken en beplakken met watjes. Of de kleurplaat maken.

We wensen je een mooie viering!

herder schapenschaapje