Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Kan ik morgen opnieuw beginnen
of is uw geduld al op?
God, U geeft ons nieuwe kansen,
daarom zoek ik U ook op.  

 

Het Psalmliedje dat geschreven werd door de Psalmdichter; het wordt gezongen bij de Opening van de kinderwoorddienst.

Psalm Nieuwe kans

Melodie: Boer wat zeg je van mijn kippen
Tekst gebaseerd op Psalm 130

God, ik roep U uit~ de diepte, luister God wat ik~ U vraag. 
Wilt U echt al mijn fouten tellen of doet U dat juist niet graag? 
God, ik roep U uit~ de diepte, luister God wat ik~ U vraag. 

God, U geeft ons nie~uwe kansen, daarom zoek ik U~ ook op.  
Kan ik morgen opnieuw beginnen of is uw geduld al op?
God, U geeft ons nieu~we kansen, daarom zoek ik U~ ook op.