Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Omdat er geen kerkdiensten zijn i.v.m. het corona-virus, maakten we een kleine viering die je thuis als gezin kunt houden. Zo kan je samen stilstaan bij alles wat er gebeurt en hoop vinden in de woorden van God. De palmpasenstok die bij deze zondag hoort krijgt een ander jasje.

Ook op Palmpasen gaan de kerkdiensten niet door i.v.m. het coronavirus. Daarom maakten we een kleine viering, die je thuis als gezin kunt houden. Zo kun je samen stilstaan bij alles wat er gebeurt en hoop vinden in de woorden van God. Vandaag geen palmpasenoptocht. Dus gieten we de palmpasenstok ook in een ander jasje. 

Mini-viering 5 april 2020 Palmpasen

• Ga samen aan tafel zitten rond een lichtje,
dit kan een gewone kaars zijn of een waxinelichtje

lichtje coronavirus IMG 7009

• Steek het lichtje aan en zing/bid samen:

keer u om3

 

• Kijk samen eens naar deze afbeelding van een palmpasenstok. Weet je wat alles betekent?
palmpaasstok 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palmtak: ‘Hosanna’, de mensen haalden Jezus met gejuich binnen.
Broodhaan: ‘Verloochening’, Petrus liet Jezus in de steek. Toen kraaide er een haan. Petrus kreeg spijt.
Rozijnen: ‘Verraad’, de dertig zilverlingen die Judas kreeg voor zijn medewerking. Hij bracht ze terug toen hij zijn fout inzag.
Kruisvorm: Jezus stierf aan het kruis.
Slingers: Pasen, Jezus verrijst uit de dood, Hij leeft.
Eitjes: het nieuwe leven in de lente, na de vasten vieren we feest.


• Lees dan het verhaal van palmpasen uit de Bijbel of onderstaande navertelling:

Jezus gaat naar Jeruzalem (Mc. 11,1-10)

‘Kom, we gaan naar Jeruzalem’, zegt Jezus tegen Zijn leerlingen. ‘Daar wil ik het Paasfeest vieren’.

‘Gaan jullie maar vast vooruit’, zegt Hij tegen Thomas en Andreas. ‘Onderweg, in het volgende dorp, zullen jullie bij een dikke boom een jonge ezel vinden. Niemand heeft er nog ooit op gereden. Breng die maar voor me mee. Als iemand vraagt waarom je die ezel zomaar meeneemt, zeg dan maar dat Ik jullie gestuurd heb. En dat we de ezel ook weer zullen teruggeven.’
Tomas en Andreas keken elkaar aan. Wat een vreemde opdracht…
‘Maar Jezus zal wel weten wat Hij doet’, zegt Tomas. Ze lopen vooruit en vinden in het volgende dorp een jonge ezel. Hij staat vastgebonden aan een boom, precies zoals Jezus gezegd heeft. Meteen beginnen ze hem los te maken, om hem voor Jezus mee te nemen.
‘Wat doen jullie nou? Hé, blijf eens van die ezel af.’, zegt een vrouw die net langsloopt. ‘Die ezel is toch niet van jullie?’, vraagt een man die in de buurt aan het werk is.
‘We nemen hem mee voor Jezus, maar straks brengen we hem weer terug hoor’, zegt Andreas. De man en de vrouw zeggen niets meer.
palmpasenTomas en Andreas brengen de ezel bij Jezus en gooien hun jassen over de rug van het dier. Daarna helpen ze Jezus er bovenop. Zo gaan ze in optocht Jeruzalem binnen. Jezus op de ezel voorop, alle leerlingen er achteraan. De mensen bleven langs de weg staan kijken. ‘Hé, is dat niet Jezus’, roept iemand, en meteen komen er nog meer mensen uit de stad aanrennen. Dat is goed nieuws!
Een paar mannen gooien hun mantels voor Jezus op de weg. Anderen leggen grote palmtakken op de grond, of zwaaien ermee in het rond. Iedereen staat van blijdschap te juichen: ‘Hosanna! Gezegend is de nieuwe Koning van God die vandaag komt! Leve Jezus, nu zal alles beter worden! Hosanna!’ Zo blij zijn de mensen dat Jezus er is.
Jezus rijdt op de ezel rustig naar de tempel, en alle mensen lopen achter Hem aan. De kinderen dansen met de palmtakken in het rond. Wat een feest!
Bij de tempel klimt Jezus van de ezel af en gaat naar binnen.

• Praat er met elkaar over door:
- Waarom is iedereen zo blij? (Jezus over wie ze al zoveel gehoord hadden komt zomaar langs!)
- Heb je in het verhaal iets teruggehoord dat je op de palmpasenstok ziet? (Alleen de palmtakjes)
- Waar komen de andere dingen dan vandaan? (Die komen verderop in het paasverhaal, wanneer er verteld wordt hoe Judas Jezus verraadt (30 rozijnen). De haan kraait nadat Petrus 3x zegt dat hij Jezus niet kent (broodhaan), nadat Jezus gevangen genomen is. Rozijnen en brood, staan ook voor de laatste keer dat Jezus brood en wijn deelde met zijn leerlingen: het Laatste Avondmaal. Het kruis verwijst naar de kruisdood van Jezus, en de versiering en de eitjes naar de opstanding, die we met Pasen vieren.)
- Weet je wat je normaal met een palmpasenstok doet? (Die geef je aan iemand die oud of ziek is.)
- Hoe zou je dat nu kunnen doen? (Je maakt er één die door de brievenbus kan!)

 • Bid samen een gebedje:

Lieve God,
dank U wel voor alle fijne dingen in het leven.
Dat er dingen zijn om blij mee te zijn.
Ook al kunnen we elkaar nu niet opzoeken,
we proberen er toch voor elkaar te zijn.

We bidden voor alle mensen die ziek zijn.
Voor alle mensen die alleen zijn,
voor wie ongerust is.
Help hen goede moed te houden.

We bidden voor mensen die werken in de verpleging,
die bij zieken blijven, en die goed voor hen zorgen.
Geef ze kracht.

Wil ook bij ons zijn, nu ook wij soms alleen zijn,
en we veel leuke dingen moeten missen.

God, we zijn U dankbaar voor alle mooie verhalen,
die we aan elkaar door kunnen geven.
Verhalen die vertellen hoe U bij de mensen bent.

Dankuwel dat U er altijd voor ons bent.
Amen

• Eindig met het samen bidden van het Onze Vader.

• Sluit af door het lichtje uit te blazen. In je hart blijft het branden.


Extra: Na afloop van de mini-viering kun je een mini palmpaasdoosje maken. 

We wensen je een mooie viering!

 

Palmpasen in de brievenbus
(voor wie toch liever een echte palmpasenstok wil maken: op deze site in een aparte tegel staat hoe dat moet, en bij Extra's vind je de uitleg)

De palmpaasstok is een mooie traditie: want 1. Je brengt een vroege paasgroet naar iemand die ziek of alleen is 2. Je vertelt het verhaal van de Goede Week ermee 3. Je geeft iets moois van jezelf weg aan een ander.

Maar hoe moet het dit jaar? Maak een mini palmpaasdoosje dat door de brievenbus kan. Het is gemaakt van een leeg luciferdoosje en daarin alle onderdelen in miniatuur.

Nodig:2palmpasen 2020 nodig
• luciferdoosje
• restjes gekleurd papier en crêpepapier
• twijgjes en draad, choco eitje, enkele rozijnen, topje buxus, stukje matze of cracker
• lijm, stiften, schaar, pen

Doen:
• Beplak de huls met een leuke kleur, versier hem (op jouw manier)
• Maak een kruisvorm van stukjes twijg en draad. Uit papier knippen kan ook
• Knip dunne reepjes crêpepapier en leg ze in het doosje
• Pak eitje uit, halveer het en pak beide delen weer in
• Knip en schrijf een kaartje als groet (hier in hartvorm)
• Leg alles mooi in het doosje, met jouw groet bovenop

Voor wie maak jij een palmpaasdoosje?

palmpasen 2020 groet

TIP: De 'BETEKENIS' kun je printen in 8 pt letter, uitknippen en onderin het doosje leggen

BETEKENIS
Palmtak: ‘Hosanna’, de mensen
haalden Jezus met gejuich binnen.
Broodhaan: ‘Verloochening’, Petrus
liet Jezus in de steek. Toen kraaide
er een haan. Petrus kreeg spijt.
Rozijnen: ‘Verraad’, de dertig
zilverlingen die Judas kreeg voor zijn
medewerking. Hij bracht ze terug
toen hij zijn fout inzag.
Kruisvorm: Jezus stierf aan het kruis.
Slingers: Pasen, Jezus verrijst uit
de doden, Hij leeft.
Eitjes: het nieuwe leven in de lente,
na de vasten vieren we feest.

Werkwijze foto's:
4palmpasen 2020 kruis5palmpasen 2020 slingers6palmpasen 2020 eitjes3palmpasen 2020 beplakken