Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Negenentwintigste zondag door het jaar A

Een strikvraag voor Jezus

Welkom op Kinderwoorddienst! Deze site wil u van dienst zijn met voor elke zondag verschillende onderdelen om een kinderwoorddienst mee op te bouwen.
Klik op de rubriek-knoppen of op de tegels onder de inleiding om de uitwerkingen te zien. Veel plezier!

Vanaf nu staan de 4 zondagen van de Advent helemaal op onze site. Ons project heet Brieven van Boven.
Elke zondag komt er een brief. De schrijver van die brief komt uit de evangelielezing uit het RK leesrooster. Neem alvast eens een kijkje!

keizer en god2Deze week gaat het Evangelie over belasting betalen aan de keizer. Dat wil eigenlijk niemand. Jezus krijgt over deze kwestie een strikvraag voorgelegd met het doel Hem in de val te lokken.Hij weet op de strikvraag een slim antwoord, waardoor Hij niet in de val loopt die de Farizeeën voor Hem gezet hadden.

We staan met de kinderen stil bij hoe Jezus bij zijn slimme antwoord kwam maar ook bij hoe het voelt als je in de val wordt gelokt. Natuurlijk gaan we ook ontdekken hoe slim de kinderen zijn, wanneer zij zelf antwoorden moeten vinden op ‘strikvragen’. Ze zullen vast ontdekken hoe moeilijk dat is.

Er ligt geld op tafel. Van wie is het? Van de kerk? Van God?

De lezingen van deze zondag zijn:

Evangelielezing: Matteüs 22,15-21

Eerste lezing OT: Jesaja 45,1.4-6
Tweede lezing NT: 1 Tessalonicenzen 1,1-56

We willen doen wat goed is voor anderen en onszelf.
Help ons om het goede te kiezen.

Jezus zegt: "Geef de keizer, wat de keizer toekomt en geef aan God wat bij God hoort.
Geef aan God de liefde en aan de keizer het geld." Dat is een slim antwoord, maar geen gemakkelijk antwoord. Want wat hoort bij God?

De kinderen maken een collage van die dingen die bij God horen. Vriendschap, blijdschap, lekker eten, knuffels...

Oude munten, nieuwe munten, ze zijn het bestuderen waard!

Er zijn vragen waarop alle antwoorden goed kunnen zijn of waar misschien wel geen antwoord op te vinden is. Om samen met de oudere kinderen over te filosoferen.

Zing dit liedje van Hanna Lam met elkaar na het maken van de collage, of na het gesprek.

Om samen te zingen aan het begin of eind van de bijeenkomst.

Het is deze zondag Missiezondag. Voor verwerkingen kunt u kijken op de Missiezondag van de kinderen, 8 oktober.

Op de munt staat de afbeelding van de keizer.
Maar de mens zelf is de beeltenis van God,
de mens is immers geschapen naar zijn beeld.