Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Vijfde zondag van Pasen jaar A

De weg van Jezus 

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

Via Jezus komen we bij God

doop

In de Vijftigdagentijd vieren we Pasen. Eerste paasdag is de eerste zondag van Pasen. De zondagen heten de tweede, de derde, de vierde enz. zondag van Pasen. De liturgische kleur is wit, de kleur van het paasfeest.
Vandaag lezen we een onderdeel van de lange afscheidsrede, die Jezus houdt ter voorbereiding op zijn dood. Hij is alleen met zijn leerlingen en is in gesprek met hen.
In vijf lange hoofdstukken (Johannes 13-17) rust Hij hen toe voor een leven zonder Hem. Jezus wil zijn leerlingen voorbereiden op wat komen gaat en hen vaardig maken om te verstaan, wat de weg van Jezus is. Het is een weg ten leven, een levensweg die niet doodloopt, maar uitkomt in de ruimte van God. De ruimte van God is een ruimte van vrede en liefde.
Jezus gaat die weg naar zijn Vader, om een plaats te bereiden voor wie zijn leerling wil zijn. Daarmee troost Hij hen: “We zien elkaar terug, daar mag je op vertrouwen”.

Maar de evangelist Johannes noemt Jezus zelf ook ‘de weg, de waarheid en het leven’. Als je kijkt naar de levensweg van Jezus, zie je ook de weg die je zelf kunt volgen. Hij heeft de weg gebaand om te leven in de richting van God, de Vader ‘in de hemel’ (in de ruimte van Gods liefde en vrede).

Mensen van de Weg
De eerste Christenen werden ook wel ‘Mensen van de Weg’ genoemd. Want geloven in Jezus is het gaan van een weg. We worden gedoopt ‘in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest’. In het Grieks staat er een woord  (‘eis’) dat de betekenis heeft van ‘in de richting van’. We worden gedoopt ‘in de richting van de Naam van God’. Elke keer als we een kruisteken maken, kunnen we denken aan de richting die we uit willen gaan: altijd met de Naam van God voor ogen.

Jezus nodigt je uit om met Hem op weg te gaan in de richting van zijn koninkrijk. De weg van Jezus is geen geëffend pad, maar een zoektocht met struikelpunten en moeilijkheden. De weg van Jezus liep via het kruis. Ook zijn leerlingen en wijzelf zullen niet aan pijn en verdriet kunnen ontkomen. Daarom hebben we elkaar hard nodig om die weg te gaan en het vol te houden als het ons moeite kost.
In het Johannesevangelie is de eenheid tussen Jezus en de Vader nadrukkelijk aanwezig. Geen mens zal ooit God kunnen zien. Als Philippus aan Jezus vraagt of Hij ervoor kan zorgen dat de leerlingen God kunnen zien, vraagt hij iets onmogelijks. Maar dat betekent niet, dat we God niet kunnen leren kennen. De beste weg om God te leren kennen is Jezus. Willen we dichterbij God komen, dan zullen we de weg van Jezus moeten gaan. Via Jezus komen we bij God.

Artikelen in dit thema Vijfde zondag van Pasen jaar A