Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Zesentwintigste zondag door het jaar A

‘Ja Vader’

Welkom op de website Kinderwoorddienst! Deze site wil u van dienst zijn met voor elke zondag verschillende onderdelen om een kinderwoorddienst mee op te bouwen.
Klik op de rubriek-knoppen of op de tegels onder de inleiding om de uitwerkingen te zien. Veel plezier!

Binnenkort komt op onze site bij de datum van 3 december een impressie van de 4 zondagen van de Advent te staan. Ons project heet Brieven van Boven.
Elke zondag komt er een brief. De schrijver van die brief komt uit de evangelielezing uit het RK leesrooster.

twee zonen4Jezus vertelt vandaag een gelijkenis om duidelijk te maken waar het eigenlijk om gaat als je als gelovig mens wilt leven.
De Schriftgeleerden met wie Jezus in gesprek is praten mooi over God en geloof, maar als het er op aankomt bekeren zij zich niet. Aan hen vertelt Jezus het verhaal van een vader een twee zonen. Wanneer vader hulp nodig heeft, zegt de één enthousiast toe te komen helpen, maar hij doet niet; de ander is onwillig, maar komt toch helpen. Het is niet moeilijk te bedenken wat de voorkeur van Jezus heeft.
Met de kinderen denken we vandaag na over 'ja' zeggen, en 'ja' doen. Ook zij kennen deze situaties vast uit hun eigen leven. We hopen dat ook zij ontdekken wat het belangrijkste is.

'Ja' zeggen, 'nee' zeggen, hoe ziet dat er uit? 

De lezingen van deze zondag zijn:

Evangelielezing: Matteüs 21,28-32

Eerste lezing OT: Ezechiël 18,25-28

Tweede lezing NT: Filippenzen 2,1-11

Help mij om het goede te doen,
en ‘ja’ te zeggen op de goede dingen
én ze dan ook te doen.

In het verhaal van de twee zonen is het duidelijk wie iets fout doet, en wie het goed doet. Toch zijn ze beiden niet helemaal goed bezig. Wat is beter: 'ja' zeggen en 'nee' doen, of 'nee' zeggen en 'ja' doen?

Speel met de kinderen het bekende spelletje: 'geen ja en geen nee'.

Iemand wordt ondervraagd, maar de waarheid antwoorden is verboden. Hoe moeilijk is dat?

Een opdrachtenspel, waarbij het tegenovergestelde van de opdracht moet worden gedaan. 'Ga vooral niet springen', wordt dus een vrolijk springende groep kinderen.

Welke zoon zegt 'ja' op vaders vraag, en welke zoon zegt 'nee'?

De Schrijftgeleerden en tollenaars worden tegenover elkaar gezet. De ene groep spreekt goede woorden, maar handelt er niet naar. De andere groep staat niet goed bekend, maar maakt toch de juiste keuzes.