Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

1e zondag van de Veertigdagentijd jaar B 2021

Jezus is goed geworteld

Opening

De kinderwoorddienst gaat beginnen. Hier is informatie te vinden over de aankleding van de ruimte, de beginopstelling en hoe de overgang gemaakt kan worden tussen de viering in de kerk en de samenkomst in de kinderwoorddienst. 

Dat kan een klein ritueel zijn, een symbool of een kijktafel die van te voren neergezet wordt. Het thema van de bijeenkomst zal hier al aangeduid worden.

Mini-viering voor thuis - 1e zondag van de veertigdagentijd

Voorlopig gaan veel kerkdiensten niet door i.v.m. het coronavirus. Daarom maakten we een kleine viering, die aansluit bij het 40 dagenproject ‘Ik ben de wijnstok’ en die je thuis als gezin kunt houden. Zo kun je samen stilstaan bij alles wat er gebeurt en hoop vinden in de woorden van God.

Mini-viering 21 februari 2021

Ga samen aan tafel zitten rond een lichtje,
dit kan een gewone kaars zijn of een waxinelichtje. 
Zet ook een lichtje klaar voor alle mensen die meedoen.

Leg de viltdoek (als u deze zelf gemaakt heeft) of de tekening van de eerste zondag erbij. (zie de Extra's bij de kinderwoorddienst),
• Zet een bakje met droog zand neer en steek daarin allemaal briefjes. Daarop staan de ‘wortels’ van Jezus: Nazaret, Maria, Jozef, timmerman, God, heilige Schrift, doop, Johannes, de Romeinen.

lichtje coronavirus IMG 7009

Steek het lichtje aan en zing/bid samen:

 

Lied: Ik ben de wijnstok ik ben de wijnstok noten

Ik ben de wijnstok,
mijn Vader de wijngaardenier.
Gij zijt de ranken,
dus blijft in Mij, Ik blijf in u,
dan vindt Hij vruchten hier.
Zingt voor de Vader de wijngaardenier;
dus blijft in Mij, Ik blijf in u,
dan vindt Hij vruchten hier.

 

 

Lees dan het verhaal uit het Evangelie van Marcus 1,12-15 uit de Bijbel of lees de navertelling.
De evangelielezing van vandaag vertelt hoe Jezus zich in de woestijn voorbereidt op zijn taak. Hij heeft het moeilijk en komt in de verleiding om andere keuzes te maken. Maar Hij krijgt ook hulp. Die hulp heeft te maken met waar Hij vandaan komt, zijn wortels.

Jezus neemt een besluit

De rivier de Jordaan ligt op de grens van het land. Aan de ene kant van de rivier wonen mensen. Aan de andere kant is er een droge woestijn. Niemand gaat graag naar die woestijn, want ze is gevaarlijk. Er wonen wilde dieren. Het is er overdag heel heet en in de nacht heel koud. Nee, in de woestijn kan je beter niet zijn. Ons verhaal gebeurt precies daar, bij die grensrivier de Jordaan.

Op een zonnige dag loopt Jezus naar de rivier de Jordaan. Hij heeft gehoord over Johannes. Johannes wordt De Doper genoemd. Hij staat in de rivier te roepen en vindt dat mensen hun leven moeten beteren. Jezus wil dat wel eens horen. Al na even luisteren besluit Jezus dat Johannes gelijk heeft. Hij stapt het water van de rivier in en vraagt Johannes om ook Hem te dopen. Hij buigt zijn hoofd en laat het water over zijn hoofd lopen. Als Hij overeind komt gebeurt er iets wonderlijks. De hemel gaat open en Jezus wordt aangeraakt door Gods heilige Geest. Hij hoort een stem klinken die zegt: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, Ik hou van Jou!’ Maar daarmee is het nog niet afgelopen. Als Jezus uit het water wil stappen, kan Hij niet anders dan de gevaarlijke woestijn in lopen. Hij moet die kant op. De Geest lijkt hem wel te duwen.

woestijn jezus3Eenmaal in de woestijn blijft Jezus daar veertig dagen, meer dan anderhalve maand. Hij lijkt alleen te zijn, maar toch heeft Hij veel contact. Aan de ene kant zijn daar de boodschappers van God, de engelen. Zij helpen Hem om dichter bij God te komen. Maar aan de andere kant zijn daar de verleidingen van de duivel. Die fluistert Hem in zijn oor: “God dienen kan je je leven kosten, wil je dat wel? God dienen betekent dat je deelt wat je hebt en niets voor jezelf alleen houdt. Wil je dat wel? Je kan ook voor jezelf beginnen en een machtig man worden? Dat zou toch te gek zijn?” Jezus denkt er goed over na. Maar na veertig dagen besluit Hij dat Hij bij God wil horen. Hij zal zijn leven lang doen wat God vraagt. Ook als het moeilijk zal zijn.

Een paar maanden later hoort Jezus dat Johannes de Doper gevangen is genomen. ‘Nu is het mijn beurt’, denkt Hij. Hij begint in Galilea, dicht bij zijn eigen huis. Hij vraagt iedereen om zijn leven te beteren en te gaan werken aan een mooie, nieuwe wereld.

Praat met elkaar door over het verhaal, door één voor één een papiertje uit de bak met zand te halen en voor te lezen. Bespreek met elkaar wat er op de briefjes staat. Bijvoorbeeld:

Nazaret: Jezus kwam uit Nararet, daar is Hij opgegroeid. Is het belangrijk waar je opgroeit? Of je een stadskind bent of groot wordt op een boerderij? Nazaret ligt in Galilea. Door de mensen in Judea en vooral in Jeruzalem werd op mensen uit Galilea neergekeken. Ze waren maar simpele vissers…

Timmerman: Het beroep van je vader maakt soms verschil in hoe mensen naar je kijken. Ook voor Jezus. Denk maar aan het verhaal van de ontvangst van Jezus in de synagoge in Nazaret. De aanwezigen worden daar boos op Hem als Hij de Schrift uitlegt op een manier die hen niet aanstaat. Jezus is immers ‘slechts’ de zoon van een simpele timmerman.

God: Jezus werd gelovig opgevoed. De kinderen krijgen ook verhalen over God mee. Hoe vinden ze dat? Ook Jezus ging als kind al mee naar de tempel. Zijn geloof moet toen al belangrijk voor Hem geweest zijn, want zijn moeder raakte Hem daar kwijt om dat Hij zo druk was met discussiëren.

wijnstok num 1Zo ontstaat elke keer een gesprek aan over de wortels van Jezus. Je kunt het gesprek dicht bij huis houden door elke keer een koppeling te maken naar je eigen leven, of je kunt er ook voor kiezen juist wat dieper op de jeugd van Jezus in te gaan. Al weten we daar maar heel weinig over.

Maak de tekening of het viltbord verder af door in de bruine grond de wortels goed diep door te trekken met kleine haarworteltjes.

Zing tot slot het liedje 'Lees de bijbel, bid elke dag' en maak er gebaren bij! Laat de kinderen zelf gebaren bedenken, of doe die uit het filmpje.


 • Samen danken
Iedereen steekt een lichtje rond de tafel aan en zegt:
'Dank U God, voor... (iedereen noemt iets wat met zijn of haar wortels of wat je meegekregen hebt te maken heeft)

Bid samen een gebedje
Lieve God,
De veertigdagentijd is begonnen.
We gaan met Jezus op weg naar Pasen.
Onderweg hopen we Jezus steeds beter te leren kennen.
Door Hem te leren kennen,
komen we ook steeds dichter bij U, God.
Wij danken U daarvoor. 
Amen.

Eindig met het samen bidden van het Onze Vader.

Sluit af door het lichtje uit te blazen. In je hart blijft het branden.

Extra:
yoga wortelenOefening om te wortelen
Ga op één been staan. Plant je voet stevig op de grond. Zet je andere been op ongeveer kniehoogte tegen je standbeen. Maak je groot en voel met je voet de grond. Stel je voor dat er wortels groeien uit je voet, diep de aarde in. Kijk naar een punt voor je op je evenwicht te houden. Strek je uit als een plant, die naar het licht groeit.
Wie is het best geworteld?

We wensen jullie een mooie viering!

de redactie van Kinderwoorddienst.nl

Artikelen in dit thema 1e zondag van de Veertigdagentijd jaar B 2021