Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

2e zondag van de Advent jaar B 2020

Hoe God met mensen omgaat

Opening

De kinderwoorddienst gaat beginnen. Hier is informatie te vinden over de aankleding van de ruimte, de beginopstelling en hoe de overgang gemaakt kan worden tussen de viering in de kerk en de samenkomst in de kinderwoorddienst. 

Dat kan een klein ritueel zijn, een symbool of een kijktafel die van te voren neergezet wordt. Het thema van de bijeenkomst zal hier al aangeduid worden.

Mini-viering voor thuis, Advent 2

Omdat er geen of heel beperkt kerkdiensten zijn i.v.m. het corona-virus, maakten we op basis van ons adventsproject Hoe God met mensen omgaat, een kleine viering die je thuis als gezin kunt houden. Zo kun je samen toeleven naar Kerstmis. 

Mini-viering 6 december 2020 tweede zondag van de Advent

adventskrans 1 001Ga samen aan tafel zitten rond de adventskrans, of zet vier kaarsen neer.

• Steek de eerste en de tweede kaars aan en zing/bid samen:
Een groene krans, vier kaarsen,
want Kerstmis komt in zicht.
Het wordt steeds minder donker,
dus zie je steeds meer licht.

De tweede kaars mag branden:
twee vlammetjes, kijk aan.
Ze zeggen: hoop gerust op
nóg meer licht in je bestaan. Refrein

(de notenbalken zijn te vinden bij de Extra's)

• Elke week denkt een kunstenaar, op basis van de eerste lezingen van de zondag met ons na over God. De kunstenaar van deze week is een kunstschilder. Zij denkt na over hoe God met mensen omgaat, en probeert daar een kunstwerk van te maken. De schilder vertelt:

de beeldhouwer 1e advent klein'ik ben kunstenaar. Kunstschilder zoals jullie misschien al vermoeden.
Ik zoek altijd iets wat me kan inspireren om mijn kunstwerken te maken.
Nu heb ik al jaren een (oude) Bijbel in de kast staan. Een vriend van mij, een beeldhouwer, vertelde mij dat hij zo veel mooie inspiratie gehaald had uit deze Bijbel. Meestal lees ik de verhalen over Jezus in het Nieuwe Testament want daar ben ik dol op. Maar nu raadde mijn vriend mij de profeet Jesaja aan!
Nou, dat was best lastige kost, hoor!
Maar gelukkig kon die vriend van mij het wat eenvoudiger vertellen.

• Lees dan onderstaande navertelling:

God troost zijn mensen (Jesaja 40,1-5+9-11)

Het volk van God woonde in een ver en vreemd land. De mensen voelden zich daar helemaal niet thuis. Alles was anders, het land, het weer, de taal, het eten. Ze werden er verdrietig van.

God kreeg medelijden met hen. Hij vroeg aan de profeet Jesaja of hij de mensen wilde gaan troosten. Hun straf was voorbij. Ze moesten weer hoop krijgen. De profeet moest op een hoge berg klimmen en tegen de mensen zeggen:

“Dit zegt God:
Zorg dat God makkelijk komen kan.
Niets mag Gods komst in de weg staan.
Doe alsof God een koning is
voor wie je een mooie nieuwe rechte weg aanlegt,
zonder hobbels of kuilen.
Gooi elk dal dicht en maak iedere heuvel plat.
Dan zal God komen en voor jullie zorgen als een goede herder
die de schapen voldoende gras te eten geeft
en de lammetjes draagt in zijn armen.”

• Na de navertelling neemt de kunstschilder weer het woord:

'Weet je, die tekst inspireerde mij. Ik zag voor me hoe God mij knuffelde. Het is jullie misschien wel opgevallen: wij volwassen mensen moeten afstand houden. Jullie mogen elkaar, en waarschijnlijk papa en mama nog wel knuffelen. Maar ik voel mij ongetroost. Meestal kunnen wij God in elkaar nog wel voelen, als iemand dichtbij je komt. En dan geef ik een echte knuffel aan mensen. Nu mag dat even niet. Ik wilde daarom een knuffel schilderen. Misschien kun je je dat wel voorstellen, van die open armen die zich om je heen wikkelen? Zo lekker veilig, en warm.

Maar er zijn heel veel mensen die nu elke dag troost te kort komen, dus ik vroeg mij af… 
Zouden we niet samen allemaal open armen kunnen schilderen, dan kunnen de mensen in de kerk, en iedereen die dat wil, altijd een knuffel halen bij de open armen. Zo laten we zien dat God iedereen in zijn armen wil nemen en wil troosten. En als de mensen die naar onze schilderijen kijken het zich dan goed voorstellen, dan kunnen ze de knuffel van God zelfs voelen.'

• Praat er met elkaar over door:

- Heb je gehoord wat Jesaja de mensen belooft? (God zal als een herder voor de mensen zorgen, Hij zal ze troosten.)
-
Troost je ook wel eens iemand met woorden? Praat samen over troostende woorden. Wie kan mooie troostende woorden bedenken?
- Als je zelf getroost wilt worden, naar wie ga je dan toe? Wie kan jou het beste troosten?
- Bij God zoek je meestal ook troost met woorden. Dan praat je met God door te bidden. Geeft God ook antwoord? (Sommige kinderen zullen zeker ervaren dat God antwoordt)
-
Kun je troost ook uitbeelden? Probeer het maar eens! (Een knuffel werkt altijd!)

• Zing samen het couplet voor de 2e Advent van het liedje: Hoort hoe God met mensen omgaat

Hoort hoe God met mensen omgaat hoort hoe god met mensen omgaat noten
hoe Hij onze zoektocht ziet
en ons daarom tegemoet komt
zo ons nieuwe kansen biedt.

Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij rechte wegen vraagt.
God zal komen als een herder
in zijn armen ligt het lam.

Bid een gebedje:

Lieve God,

Zoveel mensen voelen zich alleen,
zoveel mensen zijn verdrietig.
Ze voelen zich niet fijn in hun leven
en hebben troost nodig,
zodat ze weer hoop krijgen op een betere toekomst.

God, U vraagt Jesaja om de mensen te troosten.bidden kinderen samen
En Jesaja vraagt het weer aan ons.
Laat ons nabijheid en troost brengen.
Laat ons hoop geven aan verdrietige mensen,
zoals Jesaja dat deed.

Laat ons uw armen zijn,
zoals Jesaja uw armen was.
Armen waarin mensen kunnen schuilen,
en zich veilig kunnen voelen.
Laat ons zo de mensen troosten.

En God, als wij zelf verdrietig zijn,
of ons alleen voelen,
troost U dan ook ons?
Helpt U ons om altijd hoop te houden,
en samen te werken aan uw mooie wereld?

Dank U God, voor uw liefdevolle armen die ons vasthouden.
Wilt U ook .... in uw armen vasthouden?

Amen

• Sluit af met het bidden van het Onze Vader

Onze Vader,
die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Amen

• De adventskaars mag nog even blijven branden.
We wensen jullie een fijne adventzondag!

Extra: Knutsel

De kunstschilder heeft wat voorbeelden genoemd van wat hij in gedachten had om te maken: open armen om in te schuilen. Of een knuffel!

Maar misschien hebben jullie ook eigen ideeën gekregen na het gesprek. We gaan schilderen om een beeld van God te maken. Hoe kun je laten zien dat God zijn troostende armen om je heen wil slaan?

Nodig:

- papier of schildersdoekjesarmen kleurplaat
- Verf
- Water
- Ev. een kleurplaat (die staan bij de Extra's)
- Schorten

Werkwijze:
Open armen schilderen zal voor veel kinderen nog best een uitdaging zijn. Daarom is er de 'open armen' afbeelding van de kleurplaat (zie Extra's op de site) om te printen zodat de kinderen deze kunnen inkleuren met verf. Kinderen die wat ouder of creatiever zijn kunt kunnen ook zelf hun beeld van een troostende God schilderen.

 
 

  

Artikelen in dit thema 2e zondag van de Advent jaar B 2020