Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

2e zondag van de veertigdagentijd jaar B 2021

Je geloof voeden

zondag 28 februari 2021

Bijbel

Hier vind je een navertelling van de evangelielezing van deze zondag.
De andere lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament worden vermeld.
De verwerkingen zijn gebaseerd op het Evangelie.

Navertelling Marcus 9,2-10

De evangelielezing van vandaag is Marcus 9,2-10. Voor de jongste kinderen kan de navertelling gebruikt worden, voor wat oudere kinderen is de vertaling uit b.v. het Evangelieboek voor kinderen of de Bijbel in Gewone Taal ook heel goed te begrijpen.

Steun uit de hemel

Drie leerlingen zijn heel speciaal voor Jezus. Ze heten Petrus, Jakobus en Johannes. Op een dag neemt Jezus alleen deze drie mee naar een hoge berg. Ze klimmen met z’n vieren de berg op. Verder is er niemand. Het is er doodstil. Alleen de vogeltjes hoor je.
Boven op de berg zien de drie leerlingen dat er iets met Jezus gebeurt. Hij wordt helemaal anders. Hij straalt! Zijn kleren zijn spierwit. Zo wit kan je op de hele wereld nergens vinden. Plotseling staan er ook nog twee mannen naast Jezus. De leerlingen weten wel wie dat zijn. De ene is de profeet Elia. De ander is Mozes. Twee vrienden van God, over wie Jezus veel praat. Ze zijn een groot voorbeeld voor hem. Mozes en Elia spreken met Jezus. De leerlingen kijken met open mond toe.

transfiguration vandy

Een beetje ademloos zegt Petrus tegen Jezus: “Rabbi, het komt goed uit dat wij drieën hier zijn. Nu kunnen we drie tenten opzetten, eentje voor U, één voor de profeet Elia en één voor Mozes.” Eigenlijk kletst hij maar wat, want de drie vrienden snappen helemaal niets van. Wat gebeurt hier? Het is nog niet afgelopen. Opeens komt er een wolk. Die wolk lijkt Jezus wel te omhelzen, met Mozes en Elia erbij. Dan klinkt er een stem, uit die wolk. De stem zegt: “Jezus is mijn Zoon. Ik houd veel van Hem. Luister naar Hem.”
De drie vrienden kijken om zich heen, en plotseling is alles weer gewoon. Elia en Mozes zijn verdwenen. Ze zijn weer met Jezus alleen. “Kom, we gaan”, zegt Jezus. Terwijl ze de berg aflopen zei Hij: “Jullie mogen aan niemand vertellen wat jullie hebben gezien. Pas als Ik opgestaan ben uit de dood mag je het aan andere mensen vertellen.”

De drie vrienden praten er daarom nooit met iemand anders over. Alleen met elkaar. Maar ze snappen er niet veel van. Vooral dat ‘opstaan uit de dood’ vinden ze buitengewoon vreemd. 

Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God

Artikelen in dit thema 2e zondag van de veertigdagentijd jaar B 2021