Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Jesaja spreekt als gezalfde van God. De profeet is aan het woord om een nieuwe tijd aan te kondigen.

Het is de derde zondag van de Advent. We zijn begonnen aan een nieuw kerkelijk jaar, het B-jaar. We kijken uit naar Jezus, Gods zoon. Zijn komst in de wereld vieren we met Kerstmis.

In de advent bereiden we ons voor op de komst van Jezus. Aangemoedigd door het optreden van Johannes de Doper realiseren we ons dat Jezus niet alleen destijds, 2000 jaar geleden naar onze wereld is gekomen, maar dat Hij steeds opnieuw in onze wereld, in ons eigen doen en laten zichtbaar wil worden, uit naam van de Vader. Op hetzelfde moment waarop dit uitzien naar Hem in ons groeit, voelen we des te scherper hoe vlak, hoe monotoon, hoe zelfzuchtig ons huidige leven eigenlijk nog is. Wij hebben hoop nodig.

Jesaja
Jesaja spreekt als gezalfde van God. De profeet is aan het woord om een nieuwe tijd aan te kondigen. Gezalfde is een woord dat u vaak zal tegenkomen in de Bijbel. Vaker nog dan we in eerste instantie zouden denken, want Messias betekent ook Gezalfde.

Zalven kunnen we doen bij zowel mensen en dieren. Het is een handeling waarbij er olie over iets of iemand heen gegoten wordt. Hierbij worden vaak speciale teksten uitgesproken. 

In de Bijbel zijn vooral mensen gezalfd. Dit zijn mensen die door God uitgekozen om een bepaalde taak uit te voeren. Ze handelen op dat moment uit naam van God.

Tegenwoordig zijn we in de kerk allemaal geroepen om mensen van God te zijn. Namens God hebben we de taak om goed voor zijn Schepping te zorgen. In de Rooms-Katholieke Kerk komt dat tot uiting bij de sacramenten. Daar worden mensen dikwijls gezalfd. Zo worden dopelingen tot christen gezalfd met chrisma, en vormelingen met datzelfde chrisma gezalfd om de gave Gods te ontvangen: de heilige Geest. Zo is ieder lid van de kerk geroepen om bij te dragen aan Gods koninkrijk. 

Zalven gebeurt niet alleen binnen het christendom, maar ook andere religies kennen dergelijke rituelen. 

God als brenger van hoop en groeikracht

Modified by CombineZPJesaja kondigt namens God een nieuwe tijd aan. Er zijn grote veranderingen op komst. Hij spreekt terwijl de meeste mensen nog in ballingschap leven, dus ver van hun vertrouwde omgeving. Maar ook nu nog zijn er mensen die leven als slaven, uitgebuit door de economisch rijke klasse die uit is op goedkope arbeid. ook nu nog zijn er mensen die snakken naar vrijheid, maar alleen onvrijheid ervaren. Jesaja is de profeet die claimt een boodschap van Godswege te brengen: de verandering staat voor de deur! Hij is er door begeesterd! Hij wil jubelen en juichen. De verandering is onweerstaanbaar zoals het zaad onweerstaanbaar rijpt en opeens, na het voorbij gaan van de nacht, de kop op steekt. 

Jesaj wijst ons erop dat die grote verandering niet uit ons eigen handelen voortkomt. Het overkomt ons. Het is de gerechtigheid van God die aan het werk is. Die gerechtigheid zal de kop opsteken, zal ontluiken, onweerstaanbaar tegen de tijdsgeest in. God zal zijn aanwezigheid zichtbaar maken, voor wie wil zien. 

Bron exegese: Het Woord is mens geworden, commentaren bij de zondagslezingen, Jean Bastiaens, Antwerpen, Halewijn, 2015, bladzijde 130

 Afbeelding: Dominicus Johannes Bergsma, via Wikimedia Commons