Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

3e zondag van de Advent jaar B

Brieven van Boven

Welkom op Kinderwoorddienst! Deze site wil u van dienst zijn met voor elke zondag verschillende onderdelen om een kinderwoorddienst mee op te bouwen.
Klik op de rubriek-knoppen of op de tegels onder de inleiding om de uitwerkingen te zien. Veel plezier!

Vandaag is het de derde zondag van de Advent. We zijn met vier briefschrijvers op weg naar het Kerstfeest. We bieden in de Advent een doorlopende verwerking aan onder de titel Brieven van Boven.

johannes de doper kleur 001De schrijvers van de brieven zijn afkomstig uit de evangelielezingen van deze adventsperiode. Zij spreken de kinderen persoonlijk aan.

Het Evangelie van deze zondag gaat over Johannes de Doper. Hij is dan ook degene die de kinderen de brief schrijft die de postduif in de kerk binnenbrengt (ideeën hiervoor: zie de eerste zondag van de Advent). Johannes hoopt dat iedereen mee wil werken aan een betere wereld. Hij geeft zelf het goede voorbeeld. Hij roept mensen op om goed te leven, en doopt iedereen die dat wil proberen. De mensen vermoeden dat hij misschien wel de Gezalfde is, de beloofde Messias. Maar Johannes vertelt over de echte Messias die komt.

In de Advent is de verbinding van de kinderwoorddienst met de vierende gemeenschap in de kerk nadrukkelijk aanwezig. De duif die de brief brengt komt in de viering binnenvliegen, net voordat de kinderen naar hun kinderwoorddienst gaan. Naar aanleiding van de brief is er ook een opdracht om uit te voeren. Deze geven ze bij terugkomst in de viering weer mee met de duif 'naar Boven'. Zo kan iedereen meeleven en meegenieten.

Er is post voor de kinderen. Een postduif bracht een foto en een brief. Van wie zouden die zijn?

De lezingen van deze zondag zijn:

Evangelielezing: Johannes 1,6-8+19-28
Eerste lezing OT: Jesaja 61,1-2a,10-11
Tweede lezing NT: Tessalonicenzen 5,16-24

Van God mogen we altijd weer opnieuw proberen het goed te doen.

Wie is Johannes, en wat wil het zeggen dat hij niet de Messias is? Maar wie is hij dan wel? Zijn bijnaam is de Doper; hij doopte mensen die op het goede pad wilden blijven.

Elke zondag ontvangen de kinderen van de postduif een brief. Die brief bevat een boodschap van een belangrijk persoon. Wie dat is horen ze in de kinderwoorddienst. 

Een afzenderplaatje, en een 'foto' van de afzender van de brief.

De 'foto' van Johannes en het afzenderplaatje zijn er ook als kleurplaat, om zelf of door de kinderen in te kleuren.

Om jezelf beter te leren kennen - en misschien elkaar ook wel - worden er werkbladen ingevuld.

De derde kaars mag branden;
weer wint het licht terrein.
Je ziet: straks zal de duisternis
voorgoed verdwenen zijn.

Wie ben je? Johannes was een neef van Jezus, wie zijn de neefjes en nichtjes van de kinderen?

Iedereen weet wie je bent, behalve jijzelf. Maar door vragen te stellen kun je er achter komen.

Een gezellig liedje, om tijdens het maken van de stamboom of het werkblad 'Dit ben ik' aan te zetten.

Deze derde zondag van de Advent staat Johannes de Doper centraal. Hij maakt duidelijk wie hij niet is, en wie de mensen te verwachten hebben: de Messias. Hij is er slechts om de weg voor deze Messias te bereiden.