Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Eenentwintigste zondag door het jaar B

Lef

Welkom op Kinderwoorddienst! Deze site wil u van dienst zijn met voor elke zondag verschillende onderdelen om een kinderwoorddienst mee op te bouwen.
Klik op de rubriek-knoppen of op de tegels onder de inleiding om de uitwerkingen te zien. Veel plezier!

jezus onbegripJezus heeft de omstanders die naar Hem kwamen luisteren (en ons) de afgelopen weken moeilijke kost gegeven. Maar Hij blijft bij wat Hij zegt. Hij neemt niets terug van zijn woorden. Daar is lef voor nodig. Hij merkt wel dat de mensen zich aan Hem ergeren en het te ver vinden gaan wat Hij zegt over zijn Lichaam en zijn Bloed en de weg naar eeuwig leven (de lezing van vorige week).
Onbegrip wordt ongeloof en mensen beginnen Jezus belachelijk te maken. Hij merkt dat zelfs zijn leerlingen het moeilijk hebben met zijn woorden. Hij wil ze in volle vrijheid laten kiezen en vraagt hen dan ook: "Willen jullie soms liever weggaan?" Want blijven bij iemand die niet begrepen wordt, vraagt ook moed.

Kinderen komen in hun klas, bij de sportclub of de scouting ook kinderen tegen die anders zijn en opvallen in hun gedrag. Het kind dat ‘anders’ is, heeft lef nodig om zichzelf te blijven. Maar er is ook lef nodig voor de anderen om een eigen mening te hebben en een goede omgangsvorm te vinden met iemand die ‘anders’ is. 

Niet alle keuzes in je leven zijn gemakkelijk. Soms moet je er wel lef voor hebben.

De lezingen van deze zondag zijn:

Evangelielezing: Johannes 6,60-69 


Eerste lezing OT: Jozua 24,1-2a+15-17+18b
Tweede lezing NT: Efeziërs 5,21-32

Jezus had het lef om te zeggen waar Hij in geloofde. Ook wij hebben soms iets van zijn moed nodig.

Sommigen mensen vallen op, ze zijn anders. Is dat grappig of juist heel irritant?

Iedereen is anders, niemand is als jij
iedereen is anders,

jij bent jou en ik ben mij
iedereen is anders, dat is nou eenmaal zo
iedereen is anders, okido!

Pippi is een meisje dat in geen enkel opzicht lijkt op andere kinderen. 

Een boekenlegger met het mooie gedicht Lef uit de opening van deze kinderwoord-dienst. Om te kleuren en eventueel te lamineren.

Een spelletje om uit te vinden hoeveel lef de kinderen eigenlijk zelf hebben.

Om te doen wat Jezus vraagt, tegen de stroom van de tijd in, dat getuigt van moed en van lef!