Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Eenentwintigste zondag door het jaar B

Lef

zondag 25 augustus 2024

Opening

De kinderwoorddienst gaat beginnen. Hier is informatie te vinden over de aankleding van de ruimte, de beginopstelling en hoe de overgang gemaakt kan worden tussen de viering in de kerk en de samenkomst in de kinderwoorddienst. 

Dat kan een klein ritueel zijn, een symbool of een kijktafel die van te voren neergezet wordt. Het thema van de bijeenkomst zal hier al aangeduid worden.

Lef is lief

Ga met de kinderen in de kring zitten rondom de kaars. 

Lees het onderstaande gedichtje voor met de titel ‘Lef is lief’.
Dit gedichtje is overgenomen uit Pluk het jaar! Kindergedichten voor alle seizoenen, Marjet de Jong, Adveniat, Baarn, 2018, blz. 66.

Lef is lief

Moedig zijn - is dat het zelfde als stoer?lefislief
Dapperheid - is dat zo iets als bravoure?
Durven - is dat met ogen dicht springen?
Lef hebben - is dat brutaal zijn en dwingen?
Nee, zo gemakkelijk is het niet:
‘Doe wat je wilt en pak wat je ziet!’

Lef is bedenken wat goed zou zijn,
en dóen wat goed is, voor iedereen fijn.
Diep in je hart weet je best hoe dat moet.
Blijf bij je hart, daar vind je de moed!

Als u het gedichtje gelezen heeft, leidt u het thema als volgt in: 

Jezus was een profeet. Hij voelde dat Hij dingen móest zeggen, dat God de Vader dat vroeg van Hem en dat het gewoon waar was wat Hij zei. Maar veel mensen vonden het veel te ver gaan. Ze konden er niet mee overweg. Ze hadden niet het lef om te blijven en keerden Jezus de rug toe. Maar zijn vriend Petrus zei: ‘Wij blijven hoor. Tot wie zouden wij anders gaan?’

Daar gaat de bijbellezing van vandaag over. Bidt het gebed en vraag de kinderen te luisteren naar het verhaal. 

 

 

Artikelen in dit thema Eenentwintigste zondag door het jaar B