Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Eenentwintigste zondag door het jaar B

Lef

zondag 25 augustus 2024

Bijbel

Hier vind je een navertelling van de evangelielezing van deze zondag.
De andere lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament worden vermeld.
De verwerkingen zijn gebaseerd op het Evangelie.

Navertelling Johannes 6,60-69

De evangelielezing van vandaag is Johannes 6,60-69. Voor de jongste kinderen kan de navertelling gebruikt worden, voor wat oudere kinderen is de vertaling uit b.v. het Evangelieboek voor kinderen of de Bijbel in Gewone Taal ook heel goed te begrijpen.

Weggaan of blijven

“Hoor je wat Jezus allemaal zegt?” Een man een vrouw zitten samen op een bankje en ze praten over Jezus. Ze vinden Hem een aardige man die goede dingen doet. Ze hebben met eigen ogen gezien hoe Hij een oude blinde man weer liet zien. Ze denken dat Hij een profeet van God is.
Maar er lijkt iets veranderd sinds de laatste week. Er wordt geroddeld over Jezus. De mensen zeggen dat het Hem naar zijn hoofd is gestegen. Dat Hij niet meer weet wat Hij zegt. Ze denken dat Hij gek is geworden. Hij zegt dat zijn bloed gedronken moet worden en zijn lichaam gegeten. De man en de vrouw twijfelen of ze de mensen moeten geloven die over Jezus kletsen of dat ze toch Jezus moeten geloven en volgen? Eigenlijk willen ze Jezus volgen. Maar ze zijn ook bang. jezus vraagt leerlingen te blijvenBang voor de mensen die over Hem roddelen en Hem zelfs kwaad willen doen. Stel dat de mensen die Hem kwaad willen doen ook bij hen komen. Wat dan? Ze vragen zich af wat ze moeten doen? Moeten ze weggaan of blijven?
“Het schijnt dat Jezus dit ook gevraagd heeft aan zijn beste vrienden”, zegt de man.
"Ze mochten zelf weten of ze weg wilden gaan of dat ze wilden blijven. 
Jezus weet wel dat Hij moeilijk te begrijpen dingen zegt, die wel eens heel vervelend voor Hem kunnen uitpakken. Maar toch blijft Hij bij zijn woorden. Jezus durft wel, Hij heeft wel lef!"

Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God

Artikelen in dit thema Eenentwintigste zondag door het jaar B