Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

3e zondag van de Advent jaar B 2023

Brieven van Boven

Verwerking

Een verwerking dient om het gesprek met en tussen de kinderen op gang te helpen. Het is er op gericht om het Evangelie en het leven van de kinderen samen te brengen. Door op een speelse manier om te gaan met het Evangelie ontstaat er contact en beleving.

Verwerkingen kunnen gesprekken zijn, gevolgd door een activiteit, een spel, een knutsel of een werkblad. Deze laatste elementen worden gevonden onder de knop Extra's.

Gesprek met de kinderen

wie ben ik

Pak de foto van Johannes erbij. Vorige week vertelde Marcus al over hem. Weten de kinderen nog wat hij over Johannes zei? Weten wij dus nu al heel veel over Johannes? (som het even op: Johannes doopte mensen, hij droeg een kamelenharen jas, hij at sprinkhanen) 
Vraag dan aan de kinderen: “Heb je wel eens klasgenootje in de kerk gezien waarvan je dacht: Hé, hoort die ook bij onze kerk?“
Vertel waarom u dat vraagt: Je denkt soms dat je alles van iemand weet, maar je kan je behoorlijk vergissen.
Dat overkwam Johannes ook. De mensen dachten: “We weten het! Hij is de Messias!” Maar ze vergisten zich.

Vraag de kinderen of zij het woord ‘Messias’ kennen?
Leg hen uit dat het dat iemand is die als Redder van God komt. In de oude boeken van het Joodse volk, waar Johannes en Jezus bij hoorden, was al heel lang geleden voorspeld dat God iemand zou sturen die het volk zou redden. Natuurlijk hoopten mensen vooral in moeilijke tijden dat die Redder, die Messias snel zou komen. En in de tijd van Johannes en Jezus waren het moeilijke tijden. Romeinen waren de baas in het land. Deze Romeinen wilden veel geld van de mensen hebben en legden hen veel regels op.
Johannes deed bijzondere dingen. Hij zei ook bijzondere dingen. Hij doopte mensen, die op het goede pad wilden blijven. Hij dompelde ze helemaal kopje onder! En daarom dachten veel mensen dat hij dan wel die redder zou zijn.

doopVraag aan de kinderen of zij gedoopt zijn? Laat ze vertellen of ze wel eens bij een doop zijn geweest en hoe dat ging.
Blijf je als je gedoopt bent automatisch op het goede pad? Wat moet je daar voor doen? Wat of wie heb je daarvoor nodig?
Om op het goede pad te blijven is het van belang dat je jezelf goed kent. Dan weet je wat je sterke en je zwakke kanten zijn. Waar je boos of waar je blij van wordt. Wat je mooi of wat je lelijk vindt. Kinderen zijn nog op weg om zichzelf te leren kennen en te ontdekken wat ze belangrijk vinden en bij hen past.
Maak na een kort gesprekje hierover de overstap naar het invullen van het werkblad/vriendenboekje ‘Wie ben ik’.
Ook kunt u de kinderen als extra opdracht hun stamboom laten maken met familieleden die ze kennen. Een werkblad ‘Wie ben ik’ en een voorbeeldstamboom vindt u bij de Extra’s.

De stambomen of de werkbladen of vriendenboekjes worden in een mandje gelegd en mee naar de kerk genomen. De duif kan deze weer mee naar ‘Boven’ nemen.

 

Artikelen in dit thema 3e zondag van de Advent jaar B 2023