Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

3e zondag van de Advent jaar B 2023

Brieven van Boven

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

Ben je de Messias?

Deze derde zondag van de Advent staat Johannes de Doper centraal. Hij maakt duidelijk wie hij niet is, en wie de mensen te verwachten hebben: de Messias. Hij is er slechts om de weg voor deze Messias te bereiden. 

Messias

In de tijd van Jezus was de verwachting van de komst van de Messias (Hebreeuws) of Christus (Grieks) (beide woorden betekenen ‘de Gezalfde’) heel concreet aanwezig.
Het kleurde het politieke verzet van verschillende stromingen binnen het Jodendom. In het Oude Testament is het niet zo heel duidelijk wat de Messias precies komt doen. Natuurlijk zou alles goed worden met de komst van de Messias, maar hoe en wat precies wordt eigenlijk niet ingevuld. In de tijd van Jezus was dit echter anders. De onderdrukking door de Romeinen in velerlei opzichten, ook religieus, wakkerde de verwachting aan dat de Messias een mens zou zijn die ook heel politieke aspiraties had en de macht van de Romeinen zou vervangen door een heerschappij van Godswege. Het kost Jezus dan ook heel veel moeite om zijn vrienden te leren dat zijn Messiasrol een heel andere zal zijn, eentje die gepaard zal gaan met lijden.

Elia

elia hemelvaartElia is een profeet uit het Oude Testament. Hij stierf niet, maar reed op een wagen de hemel in, terwijl hij zijn mantel toewierp aan zijn opvolger Elisa. De traditie leerde dat Elia zou terug keren vlak voordat de Messias zou komen. Je kan dat lezen bij de profeet Maleachi 3,23-24 en bij Jezus Sirach 48,10. Marcus vertelt dat Johannes dezelfde kleding droeg als de profeet Elia. Het is dus geen wonder dat men hem komt vragen of hij denkt dat hij Elia is.
Wie precies met ‘de profeet’ wordt aangeduid is minder makkelijk te zeggen. Men geloofde wel dat er behalve Elia nog meer belangrijke profeten zouden opstaan om de Messias aan te kondigen.

In ons verhaal gaat het niet alleen om de vraag wie Johannes nu precies is. Dat is wel wat de priesters en levieten graag willen weten. Maar Johannes probeert hen nu juist duidelijk te maken dat het allemaal niet om hem draait, maar dat de grote vraag is: Wie komt er straks? En sta ik dan klaar? Voorlopig duidt Johannes Hij die komt aan met het Licht. Daar gelooft hij in, in het Licht. Verder blijft het allemaal nog heel open.
Opdat wij het zelf kunnen ontdekken?

 

Artikelen in dit thema 3e zondag van de Advent jaar B 2023