Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Tweeëntwintigste zondag door het jaar B

Van buiten en van binnen schoon

Welkom op Kinderwoorddienst! Deze site wil u van dienst zijn met voor elke zondag verschillende onderdelen om een kinderwoorddienst mee op te bouwen.
Klik op de rubriek-knoppen of op de tegels onder de inleiding om de uitwerkingen te zien. Veel plezier!

jezus over reinheid2Regels zijn regels! Maar toch zegt Jezus vandaag dat wanneer je zomaar de regels navolgt, je eigenlijk niets doet. Hij maakt ruzie met de farizeeën, omdat de leerlingen met ongewassen handen hun brood eten. En dat is tegen de regels. Maar volgens Jezus gaat het daar niet om, het gaat er om hoe je van binnen, in je hart en je hoofd, bent. Want wat een mens slecht maakt komt uit hemzelf, uit zijn gedachten, en niet van buiten.

Toch horen van buiten en van binnen schoon wel bij elkaar. Met de kinderen kijken we hoe in onze kerk het wassen van de handen of de voeten een plaats heeft gekregen. Ook nemen we een kijkje bij de Moslims, voor wie het ritueel wassen voor het bidden er echt bij hoort. Zo hopen we dat de kinderen zullen ontdekken wat rein en onrein wil zeggen. 

Handen wassen in de kerk, is dat nodig? Blijkbaar want de priester doet het elke zondag in de mis.

De lezingen van deze zondag zijn:

Evangelielezing: Marcus 7,1-8+14-15+21-23


Eerste lezing OT: Deuteronomium 4,1-2+6-8
Tweede lezing NT: Jakobus 1,17-18+21b-22+27

Het water dat wij gebruiken om ons te wassen,
wil meer zeggen dan dat wij van buiten schoon zijn.

Niet alleen wat je doet is belangrijk, maar juist wat in je hoofd en je hart speelt.

Wie van binnen rein wil zijn, kan juist ook van buiten zichzelf reinigen. 

Maak je eigen sponsknuffel door met een schaar een vorm te knippen van een spons.

Handen wassen wordt een stuk leuker als je het samen doet.

Wassen hoort bij een goed hygiene, maar ook ritueeel wassen heeft met reinheid te maken; een zuiver hart.