Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Achttiende zondag door het jaar B

Jezus als brood voor het leven

Welkom op Kinderwoorddienst! Deze site wil u van dienst zijn met voor elke zondag verschillende onderdelen om een kinderwoorddienst mee op te bouwen.
Klik op de rubriek-knoppen of op de tegels onder de inleiding om de uitwerkingen te zien. Veel plezier!

Dit is de tweede week dat het over brood gaat. We zitten dan ook in de 'broodrede' die in het zesde hoofdstuk van het Johannesevangelie staat.
ik ben het broodVandaag zijn we van Jezus die brood geeft, gekomen tot Jezus die Zelf het brood is. Zoals tijdens de uittocht van de Joden het manna in de woestijn van God kwam, zo is ook Jezus ons door God (uit de hemel) gegeven. Jezus is het die ons voedt, en dat gaat over veel meer dan het vullen van onze magen.

Met de kinderen staan we stil bij de verbinding tussen Jezus en het brood. Het brood staat symbool voor alles wat we van Jezus ontvangen. We proberen samen te zoeken naar wat Jezus ons allemaal geeft - als (geestelijk) voedsel - en zoeken daar ook symbolen bij. We hopen dat de kinderen zo ontdekken wat het betekent als Jezus zegt "Ik ben het brood van het leven".

Een boterham met beleg. Meer heeft een mens toch niet nodig?

De lezingen van deze zondag zijn:

Evangelielezing: Johannes 6,24-35

Eerste lezing OT: Exodus 16,2-4+12-15
Tweede lezing NT: Efeziërs 4,17+20-24

Wij danken God voor al het voedsel dat Hij ons geeft.
Voor alle warmte en goede raad,
en voor ons dagelijks brood.

Ons bordje is gevuld, niet alleen met eten, maar ook met alle andere dingen die we krijgen om ons leven fijn te maken.

Maak een knapzak voor het leven, gevuld met meer dan brood.

Met gekleurde rijst maken de kinderen een schilderij van een symbool. Het symbool verwijst naar een aspect van henzelf.

Praat tijdens het kleuren eens over wat er te zien is. 

In het Johannes-evangelie doet Jezus zeven keer een ‘Ik ben’ uitspraak. De eerste uitspraak is de laatste regel van de lezing van deze zondag:
'Ik ben het brood des levens’.