Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Achttiende zondag door het jaar B

Jezus als brood voor het leven

zondag 4 augustus 2024

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

Ik ben het brood des levens

In de evangelielezing wordt doorgegaan op de gebeurtenis met de vijf broden en de twee vissen. Omdat Jezus de menigte te eten gaf, zien zij Hem als een wonderdoener. Maar Jezus is geen wonderman; Hij vraagt geen heldenstatus. Hij vraagt vertrouwen. Hij vraagt geloof. Vandaag zijn we van Jezus die brood geeft, gekomen tot Jezus die Zelf het brood is.

Wie erin slaagt zijn leven vertrouwensvol met Jezus te verbinden, zal ontdekken dat dat genoeg is. Die zal ontdekken dat Jezus Zelf brood wordt om van te leven. Hij schenkt Zichzelf aan ons, als voedsel voor onderweg, als brood dat uit de Hemel is neergedaald. Hij lest elke dorst en stilt elke honger. Dat doet Hij, omdat Hij het antwoord is op vragen en verlangens die door geen enkel mens kunnen worden vervuld. Hij doet dit opdat wij zouden leven, vrijuit, volop als mensen die niets te verliezen hebben, omdat ze alles al gewonnen hebben. (Uit Jean Bastiaens, Het Woord is mens geworden, Halewijn 2015, blz.199)

Leren vertrouwen - wat er onderweg ook gebeurt - dat heet bij Jezus: geloven. Het gaat om een levenshouding en een leerweg.
Wie zich leert toevertrouwen, zal merken dat de krachten vanuit het leven sterker zijn dan de krachten van de dood.

Brood
Voor ons is brood een voedingsmiddel, in de Joodse cultuur stond en staat brood als teken voor al het voedsel. Daarbij komt nog dat de mensen in de tijd van Jezus veel brood aten. Ze hadden een ander voedingspatroon en niet zo heel veel verschillende soorten voedsel zoals wij die kennen. 
Jezus noemt Zichzelf het brood dat leven geeft. Later zal Jezus  Zichzelf nogmaals met brood vergelijken, wanneer Hij zal zeggen dat het brood zijn Lichaam is. Iets wat wij nog elke zondag in de Eucharistie herhaald horen bij de consecratie. 

'Ik ben' uitspraken van Jezus

In het Johannesevangelie doet Jezus zeven keer een ‘Ik ben’ uitspraak. De eerste uitspraak is de laatste regel van de lezing van deze zondag:
'Ik ben het brood des levens’ (6,35)ik ben uitspraken van jezus
De overige uitspraken zijn:
‘Ik ben het licht van de wereld’ (8,12)
‘Ik ben de deur der schapen’ (10,7)
‘Ik ben de goede herder’ (10,11)
‘Ik ben de opstanding en het leven’ (11,25)
‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’ (14,6)
‘Ik ben de ware wijnstok’ (15,1)

Deze ‘Ik ben’ uitspraken zijn allemaal van Jezus Zelf afkomstig. Uitgesproken tijdens redevoeringen tegenover zijn discipelen en andere aanwezigen.
De zeven ‘Ik ben’ uitspraken illustreren alle een bepaalde functie van Jezus.
Brood - Hij onderhoudt de mensen
Licht - Hij verlicht hun levensweg
Deur - Hij verleent hen toegang
Herder - Hij draagt zorg voor hen
Opstanding - Hij schenkt hen leven
Weg, waarheid, leven - Hij leidt hen in de juiste richting
Wijnstok - Hij maakt hen productief

Jezus geeft hiermee aan dat wij als mensen in alles van Hem afhankelijk zijn. Wij leven dankzij Hem. 

Artikelen in dit thema Achttiende zondag door het jaar B