Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Achttiende zondag door het jaar B

Jezus als brood voor het leven

zondag 4 augustus 2024

Bijbel

Hier vind je een navertelling van de evangelielezing van deze zondag.
De andere lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament worden vermeld.
De verwerkingen zijn gebaseerd op het Evangelie.

Navertelling Johannes 6,24-35

De evangelielezing van vandaag is Johannes 6,24-35. Voor de jongste kinderen kan de navertelling gebruikt worden, voor wat oudere kinderen is de vertaling uit b.v. het Evangelieboek voor kinderen of de Bijbel in Gewone Taal ook heel goed te begrijpen.

Het teken van het brood

Veel mensen waren bij Jezus bij elkaar geweest. Hij had ze allemaal te eten gegeven. Daarna was Hij weer verder gegaan. Toen de mensen zagen dat Jezus en de leerlingen vertrokken waren, stapten ze in boten en voeren naar Kafarnaüm. Op die plaats, aan de andere kant van het meer, gingen zij Jezus weer zoeken.

bread of lifeDe mensen waren blij, want ze vonden Jezus en zijn leerlingen al snel daar aan de overkant van het meer. Ze vroegen aan Jezus: “Heer, wanneer bent U hier gekomen?” Jezus antwoordde: “Jullie zijn niet naar Mij toegekomen omdat jullie de tekenen gezien hebben en begrepen hebben wat Ik deed, maar jullie komen hier omdat Ik jullie te eten heb gegeven, zodat jullie geen honger meer hadden.”
Hij zei: “Luister, gewoon brood wordt oud en bederft of verdwijnt als je het opeet. Maar het gaat in het leven om eten dat niet verdwijnt. Om eten dat eeuwig leven geeft. Dat voedsel kan de Mensenzoon jullie geven. God de Vader - God zelf - heeft gezorgd dat Hij dat kan.”

De mensen vroegen toen aan Jezus: “Wat moeten wij dan doen voor God?”
“Het enige dat God van jullie vraagt”, zei Jezus, “is dat jullie in Mij geloven, want Hij heeft Mij gestuurd.”
boorduitdehemelToen vroegen ze aan Jezus: “Kunt U ons een teken geven om dat te bewijzen? Dan zullen we U geloven. Onze voorouders hebben in de woestijn manna gegeten, dat was het teken dat Mozes gaf. Want in de heilige boeken staat: “Hij gaf hun brood uit de hemel te eten.”
Jezus zij tegen de mensen: “Luister, het was niet Mozes die toen brood uit hemel gaf, maar mijn Vader. Mijn Vader geeft jullie ook nu het ware brood uit de Hemel. Het brood dat God geeft komt uit de hemel en geeft leven aan de wereld.”

De mensen keken elkaar aan. Dat brood wilden ze wel. Ze zeiden tegen Jezus: “Heer, geef ons dat brood vandaag en morgen, en altijd.” Jezus antwoordde: “Ik ben dat brood dat leven geeft. als je bij Mij komt zal je geen honger meer hebben; nooit meer! En als je in Mij gelooft, zul je nooit meer dorst hebben!”

Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God

Artikelen in dit thema Achttiende zondag door het jaar B