Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Twintigste zondag door het jaar B

Hemels brood

Welkom op Kinderwoorddienst! Deze site wil u van dienst zijn met voor elke zondag verschillende onderdelen om een kinderwoorddienst mee op te bouwen.
Klik op de rubriek-knoppen of op de tegels onder de inleiding om de uitwerkingen te zien. Veel plezier!

Vandaag neemt het Evangelie ons mee naar de synagoge in Kafarnaüm waar Jezus de Joden vertelt dat zij zijn lichaam moeten eten en bloed moeten drinken om het eeuwig leven te krijgen.
eucharistie broodZijn woorden zorgen voor nogal wat opschudding. Ook in onze tijd zijn deze woorden nog moeilijk te begrijpen. Zeker voor kinderen is dit pittige kost. De symboliek en de betekenis van deze woorden bevatten een gelaagdheid die lastig is voor kinderen èn volwassenen! 

Met de kinderen proberen we op het spoor te komen wat het verschil is tussen gewoon brood en de hostie van Jezus, en wat Jezus bedoelt met zijn lichaam eten en zijn bloed drinken.
Geen lichte kost, deze vakantietijd!

Een bordje met een boterham, een pateen met een hostie. Lijken ze op elkaar?

De lezingen van deze zondag zijn:

Evangelielezing: Johannes 6,51-58 

Eerste lezing OT: Spreuken 9,1-6 

Tweede lezing NT: Efeziërs 5,15-20

In het brood en de wijn is Jezus bij ons. Hoe bijzonder is het dat mensen over de hele wereld Jezus zo gedenken!

Wie het brood van Jezus eet, blijft met Hem en zijn liefde verbonden.

Blijf dit doen
en denk aan Mij
als je samen-komt.
Deel het brood
en deel de wijn,
Ik zal bij je zijn.

Door de kleurplaat te lamineren kan hij thuis gebruikt worden.

In het Johannesevangelie spreekt Jezus over zijn lichaam als brood dat eeuwig leven geeft.