Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Twintigste zondag door het jaar B

Hemels brood

zondag 18 augustus 2024

Gebed

Het kindergebed heeft een relatie met de Evangelielezing. Het zorgt voor verstilling en maakt de bijeenkomst tot een echte woorddienst, die deel uit maakt van de viering in de kerk. Het gebed kan naar keuze gebeden worden aan het begin of einde van de kinderwoorddienst.  

Het Onze Vader zullen de kinderen meestal wanneer zij weer terug zijn naar de viering in de kerk met de andere kerkgangers meebidden. Daarom is het Onze Vader niet apart opgenomen. 

Gebed om brood en wijn

Lieve Jezus,
In het brood en in de wijn bent U bij ons.
Wij denken aan U als wij het brood delen.
Wij denken aan hoe U zei:
‘Blijf dit doen, want zo blijf Ik in jullie gedachten en in jullie leven’.
Elke keer als we samen komen,
denken we aan Uw woorden en spreken ze uit,
zoals U ze heeft uitgesproken.

Wij herinneren ons U op deze manier.
Dat is heel bijzonder!
Het geeft mij altijd een blij gevoel
omdat er zoveel mensen zijn
over de hele wereld die op deze manier U gedenken.
Allemaal doen we wat U ons heeft voorgedaan.
Als teken dat wij in U geloven.
Maak dat wij dat nooit vergeten!

Amen

Of bid het Onze Vader, met de vraag om ons dagelijks brood:

Onze Vaderbidden om brood
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd,
uw Rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het Koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid,
Amen.

 

 

 

Artikelen in dit thema Twintigste zondag door het jaar B