Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

3e zondag van de veertigdagentijd jaar B 2021

Bedreigd geloof

zondag 7 maart 2021

Verwerking

Een verwerking dient om het gesprek met en tussen de kinderen op gang te helpen. Het is er op gericht om het Evangelie en het leven van de kinderen samen te brengen. Door op een speelse manier om te gaan met het Evangelie ontstaat er contact en beleving.

Verwerkingen kunnen gesprekken zijn, gevolgd door een activiteit, een spel, een knutsel of een werkblad. Deze laatste elementen worden gevonden onder de knop Extra's.

Gesprek met de kinderen

Vraag de kinderen naar het viltbord met de afbeelding te kijken (met de afbeeldingen van vorige zondag). Neem samen met ze door wat er allemaal ligt. De wijnstok is goed geworteld in de aarde. Er groeien al wat mooie bloemetjes (leg die er nog een paar bij). En de wijnstok is al een stukje boven de grond uit gekomen. Dat komt natuurlijk door de sterke wortels maar ook door de regen uit de wolken die er vorige keer bij zijn gekomen.

Jezus vergelijkt Zichzelf met een wijnstok die nog moet groeien. Om te groeien heeft Jezus het nodig dat Hij kan bidden. Hij praat in zijn gebed met God, zijn Vader, en daar haalt Hij kracht en vertrouwen uit om de goede dingen te doen om te bouwen aan Gods Koninkrijk op aarde en de mensen te leren over Gods enorme liefde voor de mensen.

Vraag aan de kinderen of zij wel eens bidden? Waar doen ze dat? En hoe doen ze dat?
Waar lukt het ze beter om te bidden: op een plek bent waar het rustig en stil is of op een plek waar het een hoop lawaai is?
Keer terug naar waar jullie het in de opening over hadden. De sfeer in een volle kerk en dat dat anders is dan in vol voetbalstadion.
Vraag de kinderen of ze de kerk een goede plek vinden om te bidden? Waarom vinden ze het wel of niet een goede plek? De tempel waar Jezus heen ging is ook een soort kerk, een huis waar God geëerd wordt. Daarom ging Jezus daarheen. Jezus zoekt altijd een stille plek. Weten de kinderen nog andere plaatsen waar Jezus wel eens heen ging om te bidden? (tuin, berg)

giotto temelreinigingKeer terug naar het verhaal en het moment dat Jezus de tempel ingaat. Vraag de kinderen wat Jezus zag toen Hij in de tempel kwam? Hoe reageerde Jezus? Wat vinden ze van zijn reactie?
Wat zouden de kinderen ervan vinden als er in hun kerk gebeurde wat er in de tempel gebeurde: dat er een markt was, waar van alles werd verkocht, zelfs beesten? Hoe zouden zij reageren?Zet het kleine hartje als pion op de kijktafel bij de tempel.

3e zondag ongedierte onkruidLeg nu de beestjes, knaagdieren en onkruid op het viltdoek erbij.
Laat de kinderen bedenken wat er met de wijnstok gebeurt als al die beestjes gaan knagen?
(De wijnstok wordt ziek en gaat kapot en de groei stopt.)

Dat Jezus zegt dat Hij de wijnstok is, noemen we beeldspraak.
Jezus wil graag goed groeien zodat Hij voor de mensen van grote betekenis kan zijn. Hij wil vrucht dragen, zeggen we dan. Aan de wijnstok moeten vruchten gaan groeien. Hij wil dat zijn werk vruchtbaar is. Voor Jezus is het fijn als Hij daarbij geholpen wordt en niet dat ze van het huis van God een markthal gaan maken waardoor er geen ruimte meer is om te bidden.

In de Bijbel wordt vaak ‘beeldspraak’ gebruikt. Ook wij doen dan vaak als we iets wilt uitleggen.
Luister maar eens naar onze ministers op TV bij het jeugdjournaal.
De ene keer vergelijken ze deze coronatijd waar we inzitten met een achtbaan en dan weer met een schip dat de haven zoekt of een autoweg zonder richtingaanwijs borden. Zo kan je allerlei dingen verzinnen om iets duidelijk te maken.

Ga na het gespreke met de kinderen het beeldspraakspel doen (zie Extra’s).

 

Artikelen in dit thema 3e zondag van de veertigdagentijd jaar B 2021