Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

4e zondag van de Advent jaar B 2020

Hoe God met mensen omgaat

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

Gods aanwezigheid onder zijn mensen

Het is de vierde zondag van de Advent. We zijn begonnen aan een nieuw kerkelijk jaar, het B-jaar. We kijken uit naar Jezus, Gods zoon. Zijn komst in de wereld vieren we met Kerstmis.

In de advent bereiden we ons voor op de komst van Jezus. Aangemoedigd door het optreden van Johannes de Doper realiseren we ons dat Jezus niet alleen destijds, 2000 jaar geleden naar onze wereld is gekomen, maar dat Hij steeds opnieuw in onze wereld, in ons eigen doen en laten zichtbaar wil worden, uit naam van de Vader. Op hetzelfde moment waarop dit uitzien naar Hem in ons groeit, bedenken we ook hoe mooi het zou zijn als God permanent tastbaar onder de mensen zou wonen.

Van Tent naar Tempel

Is het niet gek dat de Tien Geboden, het allerheiligste bezit van het Joodse volk, onder een simpele tent bewaard worden? Sterker nog, het zijn niet zomaar twee stenen tabletten met Gods Woord en Wet, het Joodse volk geloofde diep dat God op deze wijze werkelijk in hun midden was! Maar…in een tent?
Om dit een beetje te begrijpen gaan we vanaf het verhaal van vandaag ongeveer 400 jaar terug in de tijd. We zijn dan ongeveer 1400 jaar v.Chr.. Het Joodse volk werd toen niet geleid door een koning maar door een profeet van God, Mozes.
Mozes vluchtte met zijn volk uit Egypte en trok door de woestijn op zoek naar het Beloofde Land. Een grootse queeste, met beroemde momenten zoals de achtervolging door de legers van de Egyptische farao, de tien plagen, de vlucht door de Rode Zee, het ontvangen van de Tien Geboden en de aanbidding van het gouden kalf.

Het volk van Israël was dus een nomadenvolk dat zich niet op een vaste plek vestigde, maar reisde door de woestijn, van oase naar oase, op zoek naar veiligheid, voedsel en water, en uiteindelijk op zoek naar een land om zich definitief te vestigen. Hun tijdelijke verblijfplaatsen waren daarom tenten die eenvoudig meegedragen konden worden.

Voor de stenen tabletten met de Tien Geboden werd de Ark des Verbond gemaakt, een prachtige kist van acaciahout en bladgoud, en deze werd ook in een tent bewaard. Hier kwamen Mozes en de Israëlieten samen om tot God te bidden. Daarom wordt deze tent ook de ‘Tent der Samenkomst’ genoemd.

Het oudtestamentische bijbelverhaal van vandaag vindt 400 jaar later plaats. Het Joodse volk heeft het Beloofde Land Kanaän bereikt en wordt geleid door koning David. Het is niet meer nodig om in tenten te wonen want ze hebben zich op één plek gevestigd. Koning David heeft daarom ook een mooi paleis, maar de Ark des Verbond wordt nog steeds in een tent bewaard. Koning David krijgt het idee om een prachtige tempel voor God te bouwen, waar de Ark geplaatst zal worden. Zijn zoon koning Salomo zal echter pas beginnen met de bouw hiervan.

De eerste tempel in Jeruzalem wordt rond 900 voor Christus voltooid, maar in 586 voor Christus verwoest door de Babyloniërs. Sindsdien is de Ark des Verbond verdwenen en nooit meer teruggevonden. Nadat het volk van Israël uit de Babylonische Ballingschap is bevrijd, wordt de tweede tempel gebouwd. Deze wordt door de Romeinen verwoest in 70 na Christus. Sindsdien is er geen nieuwe tempel meer gebouwd, maar het laatste overblijfsel van de tweede tempel is heel bekend: de Klaagmuur in Jeruzalem.

 

 Afbeelding: Holman bijbel

Artikelen in dit thema 4e zondag van de Advent jaar B 2020