Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

4e zondag van de Advent jaar B 2020

Hoe God met mensen omgaat

Opening

De kinderwoorddienst gaat beginnen. Hier is informatie te vinden over de aankleding van de ruimte, de beginopstelling en hoe de overgang gemaakt kan worden tussen de viering in de kerk en de samenkomst in de kinderwoorddienst. 

Dat kan een klein ritueel zijn, een symbool of een kijktafel die van te voren neergezet wordt. Het thema van de bijeenkomst zal hier al aangeduid worden.

Mini-viering voor thuis, Advent 4

Omdat er geen of heel beperkt kerkdiensten zijn i.v.m. het corona-virus, maakten we op basis van ons adventsproject Hoe God met mensen omgaat, een kleine viering die je thuis als gezin kunt houden. Zo kun je samen toeleven naar Kerstmis. 

Mini-viering 20 december 2020 Vierde zondag van de Advent

adventskrans 1 001Ga samen aan tafel zitten rond de adventskrans, of zet vier kaarsen neer.

• Steek alle vier de kaarsen aan en zing/bid samen:
Een groene krans, vier kaarsen,
want Kerstmis komt in zicht.
Het wordt steeds minder donker,
dus zie je steeds meer licht.

De vierde kaars mag branden;
dat is een blij bericht,
want God die ons nabij is
laat ons leven in zijn licht. Refrein

(de notenbalken zijn te vinden bij de Extra's)

• Elke week denkt een kunstenaar, op basis van de eerste lezingen van de zondag met ons na over God. De kunstenaar van deze week is een architect. Hij denkt na over hoe God met mensen omgaat, en probeert daar een kunstwerk van te maken. De architect vertelt:

de beeldhouwer 1e advent klein'Ik ben kunstenaar. Raad eens wat ik doe? Want ik ben geen schilder of dichter. (Deze kunstenaar heeft een meetlat en potlood en onder zijn arm klemt een grote rol papier, en een lineaal) 
Ik ben architect. Ik teken en ontwerp huizen. Het liefste ontwerp ik huizen die mooi, groot en duur zijn, net als koning David die een prachtig huis voor God wilde ontwerpen en bouwen.
Dat verhaal vond ik in de Bijbel. Zullen we het samen lezen?

• Lees dan onderstaande navertelling:

God trekt met mensen mee (II Samuel 7,1-5+8b-11+16)

Ooit, heel lang geleden, woonde het volk van God in hun eigen land. Ze hadden ook een eigen koning, koning David. Het ging in zijn tijd goed met het volk en David was een vriend van God.

Op een dag vertelde David aan Nathan, een profeet die bij hem op bezoek was, dat hij grote plannen had. Hij zei tegen Nathan: “Kijk eens om je heen hoe mooi mijn paleis is. Vind je het niet prachtig? Maar voor God is er geen huis. Gods ark staat gewoon in een tent. Dat kan toch niet. Ik wil ook voor God een mooi huis bouwen.” “Dat lijkt me een goed idee,” zei Nathan. “Dat moet u vooral doen.”

Maar Nathan had niet goed nagedacht. In de nacht hoorde hij Gods stem. God zei: “Het plan om een huis voor Mij te bouwen vind Ik niet goed. Ik ben altijd onderweg geweest met mensen. Waar mijn volk was, daar was Ik. In de woestijn trok Ik met mijn volk mee in een tent. Ik woonde in een tent toen jullie moesten vechten om het beloofde land. Je hoeft voor Mij geen huis te bouwen. Laat Mij maar een God zijn die met mensen meegaat, waar ze ook heen gaan.
Maar Ik, God, bouw voor koning David wel een huis. Geen stenen huis, maar het huis van David. Zo zullen koning David en al zijn zonen en kleinzonen op de troon genoemd worden. Het huis van David. Als een vader zal ik voor David zorgen. Streng als dat nodig is, maar altijd trouw en liefdevol. Nooit zal Ik het huis van David in de steek laten.”

De volgende morgen ging de profeet Nathan deze boodschap aan David doorgeven. En David boog zijn hoofd. Hij deed wat God wilde en bouwde geen stenen huis voor God.

• Na de navertelling neemt de architect weer het woord:

'Weet je, die tekst inspireerde mij. Dat David in een mooi paleis wil wonen begrijp ik. Dat wil iedereen toch! En dat hij het maar vreemd vindt dat God in een tent woont begrijp ik ook. Ik zou meteen een prachtig paleis voor God willen ontwerpen. Groter en mooier dan alles wat er eerder gebouwd is. Dat leek me een geweldige opdracht.
Maar God wil het niet. Eerst vond ik dat wel jammer. Maar daarna begreep ik het pas. God wil niet in een huis wonen waar niemand naar binnen mag, omdat het zo sjiek is.
Maar nu ben ik toch nog nieuwsgierig geworden naar waar God wel zou willen wonen, want die tent, dat vind ik echt niets voor God.' 

• Praat er met elkaar over door:

- Mensen wonen in allerlei verschillende huizen. Wat voor huizen ken je? En als je zelf zou mogen kiezen, in wat voor huis zouden jullie dan willen wonen?
Als God ook in een huis zou wonen, wat voor huis denk je dan dat Hij zou uitkiezen? (Denk aan de lezing: God woont liever in een tent dan in een paleis. God wil vast in elk huis wonen, maar misschien het liefst in eenvoudige huizen.) 
- Hoe weet je dat God in jouw huis woont? (Denk aan een kruisje aan de muur, een Bijbel die thuis ligt, een kaars die brandt bij een foto van iemand die is overleden, een wijwaterflesje, een Mariabeeldje dat verwijst naar Jezus, een Rozenkrans met kraaltjes voor het Onze Vader, een plek waar je af en toe bidt etc.)
Ook de kerk noemen we 'het huis van God'. Iedereen is er welkom. Heb je wel eens gemerkt dat God daar woont? 
- God woont het liefst dicht bij mensen, in een tent bijvoorbeeld om met ze mee te gaan. Wat is het kleinste huisje waar God in kan wonen? (Dat is je eigen hart.)

• Zing samen het couplet voor de 4e Advent van het liedje: Hoort hoe God met mensen omgaat

Hoort hoe God met mensen omgaat hoort hoe god met mensen omgaat noten
hoe Hij onze zoektocht ziet
en ons daarom tegemoet komt
zo ons nieuwe kansen biedt.

Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij meetrekt waar wij gaan.
En er bij is in ons leven
niemand hoeft alleen te staan.

Bid een gebedje:

Lieve God,

In uw wereld zijn grote huizen en kleine huizen,
dure huizen en goedkope huizen,
mooie huizen en eenvoudige huizen.

In al die huizen wilt U met ons zijn, en bij ons wonen.
Maar U wacht rustig tot wij U uitnodigen.

Daarom bidden wij nu samen:
Kom naar onze huizen, kom in onze harten,
want dan is het veilig en goed.

Zelfs als mensen op straat moeten leven en slapen, bidden plaatje
zoekt U een plekje dichtbij hen.
Zoals Jozef en Maria, die bijna geen slaapplaats vonden,
maar uiteindelijk wel een eenvoudige stal.

Hier wordt uw Zoon, het kindje Jezus, bijna geboren.
Nog een weekje wachten!

Amen

• Sluit af met het bidden van het Onze Vader

Onze Vader,
die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Amen

• De adventskaars mag nog even blijven branden.
We wensen jullie een fijne adventzondag!

ExtraKnutsel

De kunstenaar heeft verteld over God die onder de mensen wil wonen. Waar komen we God dan tegen? Waar zouden we Hem tegen willen komen? De kinderen worden architect: ze ontwerpen een huis voor God.

Benodigdheden:
- Papier, gekleurd papierhuisbouw
- Potloden
- Lijm

Werkwijze

                De kinderen mogen hun eigen huis voor God ‘ontwerpen’ (kan ook letterlijk het huis zijn waar zij zelf wonen) en plekjes aangeven/tekenen/beschrijven waar God is in dat huis.Tip:      

Dat kunnen ze doen door te tekenen, of door met gekleurd papier te plakken. Denk ook terug aan het gesprek dat voorafging. Het kleinste plekje waar God kan wonen is je eigen hart. Misschien is dat ook een idee voor een huis.

TIP:
Wie liever echt gaat bouwen, kan met doeken, lappen, tafels en stoelen een tent voor God bouwen. Denk aan de inrichting: hoe laat je zien dat God hier woont? Bijvoorbeeld door de Bijbel neer te leggen, of een kruisbeeld of een rozenkrans een plekje te geven. 

 

 

  

Artikelen in dit thema 4e zondag van de Advent jaar B 2020