Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

4e zondag van de Advent jaar B 2023

Brieven van Boven

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

De aankondiging van de geboorte

Gabriël
De engel Gabriël (dat betekent vriend van God) komt in de bijbel behalve bij Lucas alleen nog voor in het boek Daniël. Daar is Gabriël degene die de profeet Daniël steeds weer helpt met het duiden van zijn dromen en visioenen. Zowel in het Evangelie van Lucas als in het boek Daniël is duidelijk dat Gabriël gestuurd wordt van Godswege.
De engel Gabriël hoort bij de Aartsengelen. De Aartsengelen staan boven aan de hiërarchie van engelen die na de Babylonische ballingschap in het Jodendom ontstond. Uit het boek Henoch valt op te maken dat er zeven Aartsengelen zijn, maar er zijn ook andere tradities.

Annunciatie
annunciation priscilla tombs 2e eeuwHet bezoek van de engel Gabriël aan Maria wordt in de kunst meestal aangeduid met de term Annunciatie (aankondiging). Er zijn vele prachtige kunstwerken van gemaakt. Deze gebeurtenis heeft ook een eigen feestdag, te weten 25 maart, negen maanden voor de geboorte van Jezus. Dit wordt gevierd als een Hoogfeest en dit feest onderbreekt meestal de Vastenperiode.
Er zijn heel veel en zeer verschillende afbeeldingen te vinden van de annunciatie. Al in de vroegchristelijke periode werden hier afbeeldingen van gemaakt, die te vinden zijn in de catacomben. (zie afbeelding links, 2e eeuw)
annunciatie robert campinVaak is er op de afbeeldingen, behalve Maria en Gabriël, een duif afgebeeld, als verwijzing naar de heilige Geest die Maria komt overschaduwen. Soms ook zie je in een lichtstraal uit de hemel een baby Jezus met een kruis op zijn ruggetje naar beneden glijden. In de buurt van Maria zie je een witte lelie, symbool van haar maagdelijkheid. Dikwijls zit ze te lezen, als teken van haar vroomheid. Er waren tijden dat vrijwel elk boek een religieus boek was!

Artikelen in dit thema 4e zondag van de Advent jaar B 2023